Sony Xperia E4g - Настройки на екрана

background image

Настройки на екрана

Регулиране на яркостта на екрана

1

От началния екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Дисплей > Яркост.

3

Премахнете отметката от квадратчето Адаптиране към условията на
осветеност
, ако е поставена.

4

Плъзнете плъзгащия се бутон, за да настроите яркостта.

Намаляването на нивото на яркостта повишава производителността на батерията.

Задаване на вибриране на екрана при докосване

1

От началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Звук.

3

Поставете отметка в квадратчето Вибриране при докосване. Екранът вече ще
вибрира, когато натискате клавишите за навигация и някои приложения.

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Дисплей > Спящ режим.

3

Изберете опция.

За да се изключи бързо екранът, натиснете за кратко клавиша за захранване .

Интелигентен контрол на подсветката

Интелигентния контрол на подсветката държи екрана включен, докато устройството е в ръката ви.
Когато оставите устройството, екранът се изключва съгласно вашата настройка за заспиване.

Включване на функцията за интелигентен контрол на подсветката

1

От началния екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Дисплей > Интел. управ. подсветка.

3

Преместете плъзгача до Интел. управ. подсветка надясно.