Sony Xperia E4g - Зареждане на устройството

background image

Зареждане на устройството

Вашето устройство разполага с вградена, презареждаема батерия, която трябва да се заменя
единствено от Sony или оторизиран сервизен център на Sony. Никога не трябва да се опитвате да
отваряте или разглобявате устройството сами. Отварянето на устройството може да го повреди,
което ще направи гаранцията невалидна.
Излизайки от завода, батерията на устройството е частично заредена. В зависимост от
продължителността от време, в което е било в кутията, преди да го закупите, нивото на батерията
може да е доста ниско. Следователно ви препоръчваме да заредите батерията в продължение на
поне 30 минути, преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате
устройството, докато се зарежда. Прочетете повече за батерията и за начините на повишаване на
нейната производителност в Управление на батерията и захранването на стр. 119 .

Зареждане на устройството

1

Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2

Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на
компютър).

3

Включете другия край на кабела в micro USB порта на устройството с обърнат нагоре
символ USB. Индикаторът за известия се включва, когато зареждането започне.

4

Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го
издърпате право навън. Не прегъвайте съединителя.

Ако зарядът на батерията е изчерпан напълно, може да минат няколко минути, преди да
се включи индикаторът за известия и да се покаже иконата за зареждане .

Светлинен индикатор за състоянието на батерията

Зелено

Нивото на заряда на батерията е над 90 %

Мигащо червено

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 15%

Оранжево

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 90 %

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.