Sony Xperia E4g - Относно ръководството за потребителя

background image

Относно ръководството за потребителя

Това е Xperia™ E4gръководство на потребителя за Android™ 4.4.4 версия на софтуера.
Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да
проверите чрез менюто за настройки. За допълнителна информация относно актуализациите на
софтуера вижте Актуализиране на устройството на страница 117 .

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android.