Sony Xperia E4g - Сглобяване

background image

Сглобяване

Защитно пластмасово фолио е залепено за екрана. Трябва да го отлепите, преди да използвате
чувствителния на допир екран. В противен случай е възможно чувствителният на допир екран да
не работи правилно.

Премахване на задния капак

Поставете нокът в процепа (както е указано на илюстрацията) и повдигнете капака.

Поставяне на задния капак

1

Поставете задния капак върху задната страна на устройството, след което натиснете
долните му ъгли, за да застанат на място.

2

Движейки се от дъното към върха, натискайте страните на капака, докато той не застане на
мястото си.

Поставяне на micro SIM картата

Ако поставите micro SIM карта, докато устройството е включено, устройството се
рестартира автоматично.

7

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свалете задния капак, след което поставете micro SIM картата в нейния слот с оцветените
в златно контакти надолу.

Трябва да използвате micro SIM карта, за да работи устройството ви правилно. Някои
SIM

карти със стандартен размер разрешават отделянето на интегрирана micro SIM

карта. След като сте отделили micro SIM картата от SIM картата със стандартен размер,
не можете да я поставите обратно и да използвате отново SIM картата със стандартен
размер. Ако не притежавате micro SIM карта или ако настоящата ви SIM карта не
съдържа отделяща се micro SIM карта, свържете се с вашия мрежов оператор за
информация как да получите или да замените SIM картата си.

Поставяне на карта с памет

1

Свалете задния капак.

2

Поставете картата с памет в слота за картата с памет с оцветените в златно контакти
надолу.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изваждане на micro SIM карта

1

Свалете задния капак.

2

Плъзнете навън micro SIM картата от нейния слот и я извадете напълно.

Изваждане на картата с памет

1

Изключете телефона или извадете картата с памет от Настройки > Съхранение >
Демонтир. на SD картата .

2

Отстранете задния капак, след което изтеглете навън картата с памет, за да я извадите.