Sony Xperia E4g - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Относно ръководството за потребителя................................................................ 6
Общ преглед на устройството.................................................................................6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................9
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 9
Защо ми е необходим акаунт в Google™?........................................................... 10
Зареждане на устройството.................................................................................. 11

Запознаване с основните функции.......................................12

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 12
Заключване и отключване на екрана................................................................... 14
Начален екран........................................................................................................ 14
Екран с приложения...............................................................................................16
Навигиране на приложения...................................................................................17
Малки приложения................................................................................................. 18
Графични обекти.................................................................................................... 19
Бързи клавиши и папки..........................................................................................19
Фон и теми.............................................................................................................. 21
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................21
Състояние и известия............................................................................................22
Икони в лентата на състоянието...........................................................................22
Общ преглед на приложенията.............................................................................24

Изтегляне на приложения....................................................... 26

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................26
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 26

Интернет и мрежи..................................................................... 27

Търсене в уеб......................................................................................................... 27
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................27
Wi-Fi® ..................................................................................................................... 28
Споделяне на вашата мобилна връзка за данни................................................ 30
Контрол върху използването на данни.................................................................31
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 32
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 32

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 34

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 34
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................34

Основни настройки.................................................................. 36

Достъп до настройките.......................................................................................... 36
Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 36

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Защита на SIM картата ......................................................................................... 37
Настройки на екрана..............................................................................................38
Daydream.................................................................................................................38
Заключване на екрана........................................................................................... 39
Езикови настройки..................................................................................................41
Дата и час............................................................................................................... 41
Повишаване на мощността на звука.................................................................... 41

Въвеждане на текст................................................................. 43

Екранна клавиатура............................................................................................... 43
Телефонна клавиатура..........................................................................................44
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 45
Редактиране на текст.............................................................................................45
Персонализиране на клавиатурата на Xperia......................................................46

Повикване.................................................................................. 47

Провеждане на разговори..................................................................................... 47
Приемане на повиквания.......................................................................................48
Текущи разговори...................................................................................................50
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 50
Пренасочване на повиквания................................................................................51
Ограничаване на обажданията............................................................................. 51
Разговори с няколко души..................................................................................... 52
Конферентни разговори.........................................................................................53
Гласова поща..........................................................................................................53
Спешни повиквания............................................................................................... 53

Контакти .................................................................................... 55

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 55
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 56
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 57
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................58
Предпочитани и групи............................................................................................59
Изпращане на информация за контакт.................................................................60
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 60
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................61

Съобщения и чат...................................................................... 62

Четене и изпращане на съобщения......................................................................62
Организиране на съобщенията.............................................................................63
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................64
Настройки за съобщения.......................................................................................64
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 64

Имейл..........................................................................................65

Настройка на имейл...............................................................................................65

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................65
Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................66
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 67
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 67
Gmail™.................................................................................................................... 68

Музика ........................................................................................69

Прехвърляне на музика към Вашето устройство ............................................... 69
Слушане на музика................................................................................................ 69
Меню на началния екран на Walkman®............................................................... 70
Списъци за изпълнение.........................................................................................71
Споделяне на музика.............................................................................................72
Подобряване на звука............................................................................................72
Визуализатор .........................................................................................................72
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 73

FM

радио.................................................................................... 75

Слушане на радио..................................................................................................75
Предпочитани радио канали................................................................................. 76
Настройки на звука.................................................................................................76

Камера........................................................................................ 77

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове..................................................77
Откриване на лица................................................................................................. 78
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................78
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................79
Общи настройки на камерата................................................................................79
Настройки на фотоапарата................................................................................... 83
Настройки на видеокамерата................................................................................86

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........90

Разглеждане на снимки и видео........................................................................... 90
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 91
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................92
Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator.......................... 93
Скриване на снимки и видеоклипове....................................................................93
Меню на началния екран на "Албум"....................................................................94
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................95

Видеоклипове........................................................................... 97

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................97
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .........................................98
Управление на видео съдържание....................................................................... 98

Свързване................................................................................100

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.......................100
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................100
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 103

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 106

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect.........106

Пътуване и карти....................................................................109

Използване на услуга за местоположение.........................................................109
Google Maps™ и навигация.................................................................................109
Използване на трафика на данни при пътуване................................................111
Самолетен режим................................................................................................ 111

Календар и будилник.............................................................112

Календар...............................................................................................................112
Аларма и часовник............................................................................................... 113

Поддръжка и ремонт..............................................................116

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 116
Компютърни инструменти....................................................................................116
Актуализиране на устройството..........................................................................117
Намиране на загубено устройство .....................................................................118
Намиране на идентификационния номер на устройството.............................. 119
Управление на батерията и захранването.........................................................119
Памет и съхранение.............................................................................................121
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................122
Създаване на резервно копие и възстановяване на съдържание...................123
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................125
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........126
Рециклиране на устройството.............................................................................127
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 127
Правна информация............................................................................................ 128

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.