Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Ako imate Google™ račun, aplikaciju Gmail™ možete koristiti za čitanje i pisanje poruka

e-pošte.

1

Prikaz liste Gmail računa i najnovijih fascikli

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

5

Lista poruka e-pošte

Saznajte više o usluzi Gmail™

Kada je aplikacija Gmail otvorena, povucite lijevu ivicu ekrana udesno, a zatim

pronađite i kucnite

Pomoć.

65

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.