Sony Xperia E4g - Postavke računa e-pošte

background image

Postavke računa e-pošte

Za uklanjanje računa e-pošte iz vašeg uređaja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

E-pošta.

3

Pritisnite , zatim kucnite na

Postavke.

4

Odaberite račun koji želite ukloniti.

5

Kucnite na

Izbrisati račun > OK.

64

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu učestalosti provjeravanja dolaznih poruka

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

E-pošta.

3

Kucnite na , a zatim kucnite na

Postavke.

4

Odaberite račun za koji želite promijeniti učestalost provjeravanja dolaznih poruka.

5

Kucnite na

Učestalost provjeravanja > Učestalost provjeravanja, a zatim

odaberite opciju.

Za postavljanje automatskog odgovora "Van ureda" u Exchange Active Sync računu

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

E-pošta.

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Odaberite EAS (Exchange Active Sync) račun za koji želite postaviti automatski

odgovor "Van ureda".

4

Kucnite

Izvan ureda.

5

Povucite klizač pored stavke

Izvan ureda udesno, kako biste uključili funkciju.

6

Ukoliko je potrebno, označite

Postavljanje vremen. opsega kvadratić i postavite

vremenski period automatskog odgovora.

7

Unesite Van ureda poruku u polje teksta.

8

Kucnite

OK za potvrdu.