Sony Xperia E4g - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju kako biste slali i primali poruke e-pošte preko

svojih računa e-pošte. Možete imati jedan ili više računa e-pošte odjednom, uključujući

poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Slijedite upute koje se pojavljuju na ekranu kako biste završili postavljanje.

Za neke usluge e-pošte, možda će biti potrebno da kontaktirate vašeg pružaoca usluge e-

pošte radi detaljnih postavki računa e-pošte.

Za dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

E-pošta.

3

Kucnite na , zatim kucnite na

Postavke > Dodati račun.

4

Unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na

Dalje. Ako se postavke za

račun e-pošte ne mogu preuzeti automatski, postavljanje završite ručno.

5

Kada završite, kucnite na

Dalje.