Sony Xperia E4g - Postavke zvuka

background image

Postavke zvuka

Za prelazak sa mono na stereo načina zvuka i obratno

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na

Omogući stereo zvuk.

3

Da biste ponovno slušali radio u mono načinu zvuka, pritisnite i kucnite na

Koristi

mono zvuk.

Za odabir regiona radija

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na

Postavi region radija.

3

Odaberite opciju.

Prilagođavanje Vizuelizatora

1

Kada je radio otvoren, kucnite .

2

Kucnite

Vizuelizator.

3

Odaberite opciju.

73

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.