Sony Xperia E4g - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio na vašem uređaju radi kao i svaki drugi FM radio. Na primjer, možete

pretraživati i slušati FM radio stanice te ih sačuvati kao omiljene. Morate povezati žične

slušalice sa mikrofonom ili slušalice na uređaj kako biste mogli koristiti radio. To je zato

što slušalice sa mikrofonom ili slušalice funkcioniraju kao antena. Nakon povezivanja

nekog od tih uređaja, zvuk možete prebaciti na zvučnik ako želite.

1

Spisak omiljenih

2

Dugme za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija menija

4

Odabrana frekvencija

5

Sačuvajte ili uklonite kanal označen kao omiljeni

6

Dugme za podešavanje

7

Frekvencijski opseg – povlačite ulijevo ili udesno kako biste se pomicali kroz kanale

8

Pomjeranje uz frekvencijski opseg radi traženja stanice

9

Sačuvani omiljeni kanal

10 Pomjeranje niz frekvencijski opseg radi traženja stanice

Slušanje FM radio

1

Povežite slušalice sa mikrofonom ili set slušalica na uređaj.

2

Iz Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

FM radio . Dostupni kanali se pojavljuju dok se pomičete

kroz frekvencijski opseg.

Kada pokrenete FM radio, dostupni kanali pojavljuju se automatski. Ako kanal ima RDS

informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon početka slušanja stanice.

Premještanje između radio kanala

Opseg frekvencije povucite ulijevo ili udesno.

Za pokretanje novog traženja radio kanala

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na

Pretražiti radio stanice. Radio pretražuje cjelokupni frekventni opseg,

te se prikazuju svi dostupni kanali.

72

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na

Reproducir. na zvučnik.

Da biste zvuk prebacili natrag na žične slušalice sa mikrofonom ili slušalice, pritisnite i

kucnite na

Reproduciraj na slušalice.

Prepoznavanje pjesme na FM radiju koristeći TrackID™

1

Za vrijeme reprodukcije pjesme na FM radiju uređaja, kucnite , a zatim odaberite

TrackID™.

2

Dok TrackID™ analizira pjesmu prikazuje se indikator progresa. U slučaju da se

pjesma prepozna, prikazat će se rezultat ili spisak mogućih rezultata.

3

Da biste se vratili na FM radio, kucnite .

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima, niti ih

podržavaju sve mreže i/ili pružaoci usluga u svim područjima.