Sony Xperia E4g - Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

background image

Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Možete dijeliti fotografije i video zapise koje ste pohranili na uređaju. Također možete

upravljati njima na razne načine. Na primjer, možete raditi s fotografijama u grupama,

brisati fotgorafije i povezivati ih s kontaktima.

Možda nećete moći kopirati, poslati ili prenijeti stavke zaštićene autorskim pravima. Također,

neke stavke se možda neće poslati, ukoliko je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili video zapisa

1

U Albumu, nađite i kucnite fotografiju ili video zapis koji želite podijeliti.

2

Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite .

3

Kucnite aplikaciju koju želite koristiti da podijelite fotografiju, a zatim slijedite korake

za slanje.

Korištenje fotografije kao slike kontakta

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Kontakti > Samo jedanput, a zatim odaberite

kontakt.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite >

Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na ekranu.

Rotiranje fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Odaberite

Rotiraj. Fotografija će se sačuvati u novoj orijentaciji.

Brisanje fotografije ili video zapisa

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Kucnite

Izbriši.

88

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Rad sa grupama fotografija i video zapisa u Albumu

1

Tokom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u albumu, kucnite na , zatim

kucnite na

Odaberi stavke.

2

Kucnite stavke s kojim želite raditi. Odabrane stavke su označene plavim okvirom.

3

Koristite alate na alatnim trakama kako biste radili s odabranim stavkama.

Da biste aktivirali način odabira, također možete dodirnuti i držati stavku dok njen okvir ne

postane plav. Zatim možete kucnuti na druge stavke da ih odaberete.

Analiziranje fotografija s licima u Albumu

Možete analizirati sve fotografije na uređaju na kojim su prikazana lica osoba. Nakon

aktiviranja, funkcija analiziranja fotografija ostaje uključena, a nove fotografije se analiziraju

nakon dodavanja. Nakon provedene analize, možete grupisati sve fotografije iste osobe u

jednu fasciklu.

Uključivanje funkcije analiziranja fotografija

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album udesno, a zatim kucnite

Lica. Sve fotografije na uređaju će se analizirati i zatim grupisati u fascikli

Neimenovana lica.

Davanje imena licu

1

Na pločici

Lica kucnite fasciklu Neimenovana lica, a zatim pretražite na fasciklu

Ostala lica i odaberite lice kojem želite dati ime.

2

Kucnite

Dodaj ime.

3

Otkucajte ime, a zatim kucnite

Gotovo > Dodajte kao novu osobu.

Uređivanje imena lica

1

Kada prikazujete lice preko cijelog ekrana, kucnite ekran kako biste prikazali alatne

trake, a zatim kucnite >

Uredi oznake imena.

2

Kucnite

OK.

3

Kucnite ime lica koje želite urediti.

4

Uredite ime, a zatim kucnite

Gotovo >Dodajte kao novu osobu.