Sony Xperia E4g - Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

background image

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

Možete podijeliti mobilnu podatkovnu vezu uređaja s jednim računarom koristeći USB

kabl. Ovaj proces se zove USB spajanje na internet. Također možete podijeliti vezu za

prijenos podataka vašeg telefona s najviše osam uređaja odjednom, tako što ćete

pretvoriti uređaj u prijenosnu Wi-Fi® pristupnu tačku. Kada je mobilna veza uređaja za

prijenos podataka uspješno podijeljena, uređaji za dijeljenje mogu koristiti vezu uređaja za

prijenos podataka, na primjer za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija ili slanje i

primanje poruka e-pošte.

Možda će biti potrebno da pripremite vaš računar da biste uspostavili mrežnu vezu putem

USB kabla. Idite na www.android.com/tether da biste pribavili najnovije informacije.

Dijeljenje veze za prijenos podataka pomoću USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze preko USB kabla na uređaju.

2

Pomoću USB kabla isporučenog s uređajem povežite uređaj s računarom.

3

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

4

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

5

Označite kvadratić za označavanje

USB pristup internetu, a zatim dotaknite OK

ako se to od vas zatraži. Nakon povezivanja na statusnoj traci se prikazuje .

6

Za zaustavljanje dijeljenja veze za prijenos podataka skinite oznaku s kvadratića za

označavanje

USB pristup internetu ili odspojite USB kabl.

Preko USB kabla ne možete istovremeno dijeliti vezu za prijenos podataka uređaja i SD

karticu.

Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi® pristupne tačke

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Dotaknite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) informacije.

5

Za odabir vrste sigurnosti, dotaknite polje

Sigurnost. Ako je potrebno, unesite

lozinku.

6

Dotaknite

Sačuvati.

7

Dotaknite i označite kvadratić za označavanje

Pren. Wi-Fi prist. tačka.

8

Ako se to od vas zahtijeva, za potvrdu dotaknite dugme

OK. Na statusnoj traci se

pojavljuje kada je prijenosna Wi-Fi® pristupna tačka aktivna.

9

Za zaustavljanje dijeljenja veze za prijenos podataka Wi-Fi®, skinite oznaku s

kvadratića za označavanje

Pren. Wi-Fi prist. tačka.

Promjena imena ili osiguravanje vaše prijenosne pristupne tačke

1

Iz Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Dotaknite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) za mrežu.

5

Za odabir vrste sigurnosti, dotaknite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Dotaknite

Sačuvati.

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.