Sony Xperia E4g - Upravljanje korištenjem podataka

background image

Upravljanje korištenjem podataka

Količinu podataka prenesenih na vaš uređaj i sa njega možete pratiti preko mobilne veze

za prijenos podataka ili Wi-Fi® veze tokom određenog perioda. Na primjer, možete

prikazati količinu podataka koje koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke prenesene

preko vaše mobilne veze za prijenos podataka također možete postaviti upozorenja i

ograničenja za upotrebu podataka kako biste izbjegli dodatne troškove.

Prilagođavanje postavki za upotrebu podataka vam može pomoći da zadržite veću kontrolu

nad upotrebom podataka, ali vam ne može garantovati prevenciju dodatnih troškova.

Uključivanje ili isključivanje prometa podataka

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Korištenje podataka.

3

Da biste uključili ili siključili promet podataka, povucite klizač pored

Mobilni promet

podataka.

Kada je funkcija prometa podataka isključena, vaš uređaj još uvijek može uspostaviti Wi-Fi® i

Bluetooth® vezu.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, liniju upozorenja povucite na željenu vrijednost.

Kada količina prometa podataka dostigne nivo koji ste postavili, primit ćete

obavještenje o upozorenju.

Postavljanje ograničenja korištenja mobilnih podataka

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Označite okvir za izbor

Ograniči korištenje mob. pod. ukoliko već nije označen, a

zatim kucnite

OK.

5

Da biste postavili ograničenje za korištenje mobilnih podataka, odgovarajuću liniju

povucite na željenu vrijednost.

Kada korištenje mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, promet mobilnih

podataka na uređaju će se automatski isključiti.

Kontroliranje korištenja mobilnih podataka u pojedinačnim aplikacijama

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Pronađite i kucnite na željenu aplikaciju.

4

Označite okvir za izbor

Ograniči podatke u pozadini.

5

Za pristup specifičnijim postavkama za aplikaciju (ako je dostupno), dotaknite

Prikaži postavke aplikacije i napravite željene promjene.

Promjena postavki za upotrebu podataka može utjecati na učinak pojedinačnih aplikacija.

Pregled podataka prenesenih preko opcije Wi-Fi®

1

Iz vašeg Početni ekran dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite , a zatim označite kvadratić

Prikaži korišt. Wi-Fi veze ako još uvijek nije

označen.

4

Dotaknite tabulator

Wi-Fi.