Sony Xperia E4g - Korištenje tehnologije Smile Shutter™ za hvatanje lica s osmjehom

background image

Korištenje tehnologije Smile Shutter™ za hvatanje lica s

osmjehom

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ kako biste fotografirali lice u trenutku kada se

osmjehuje. Kamera pronalazi do pet lica i odabire jedno lice za pronalaženje osmijeha i

autofokus. Kada se odabrano lice nasmije, kamera automatski snima fotografiju.

75

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite , a zatim kucnite

3

Kucnire

Smile Shutter i odaberite stepen osmijeha.

Snimanje fotografija pomoću funkcije Smile Shutter™

1

Kada je kamera otvorena, a funkcija Smile Shutter™ uključena, kameru usmjerite

prema predmetu snimanja. Kamera odabira koje lice će biti u fokusu.

2

Izabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se snima automatski.

3

Ako nije prepoznat nijedan osmijeh, za ručno snimanje fotografija dotaknite ekran.