Sony Xperia E4g - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sve postavke, kucnite .

3

Odaberite postavki koju želite prilagoditi, a zatim uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Rezolucija

Izaberite između nekoliko rezolucija i odnosa visine i širine prije snimanja fotografije.

Fotografija veće rezolucije zahtijeva više memorije.

5MP

2560×1920(4:3)

Rezolucija 5 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

3MP

2560×1440(16:9)

Rezolucija 3 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

širokog formata.

2MP

1920×1088(16:9)

Rezolucija 2 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

širokog formata.

2MP

1600×1200(4:3)

Rezolucija 2 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

VGA

640×480(4:3)

VGA format uz omjer širine i visine 4:3.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti fotografiju bez držanja uređaja.

Koristite tu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija gdje svi mogu biti na

fotografiji. Automatsko odbrojavanje također možete koristit da izbjegnete potresanje

kamere prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim kucnete ekran kamere.

Smile Shutter™

Za određivanje vrste osmjeha na koju će kamera reagovati prije snimanja fotografije

koristite funkciju Smile Shutter™.

80

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Način rada fokusa

Funkcija fokusa kontrolira koji dio fotografije treba imati oštrinu. Kada je uključen

neprestani autofokus, kamera nastavlja prilagođavati fokus tako da područja koja se

nalaze unutar obojenog okvira fokusa ostaju izoštrena.

Jednostruki autofokus

Kamera se automatski fokusira na odabrani predmet. Neprestani autofokus je uključen. Dodirnite i držite

ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne poplavi, što označava da je fokus postavljen. Fotografija se snima kada

otpustite prst.

Pronalaženje lica

Kamera automatski pronalazi do pet ljudskih lica, označavajući ih okvirima na ekranu. Kamera se automatski

fokusira na lice koje je najbliže. Također možete odabrati na koje lice da se fokusirate tako što ćete kucnuti na

ekran. Kada kucnete ekran kamere, plavi okvir prikazuje koje lice je odabrano i u fokusu. Pronalaženje lica se

ne može koristiti za sve vrste scena. Neprestani autofokus je uključen.

Fokus određ. dodirom

Dodirnite neko određeno područje na ekranu kamere kako biste postavili područje fokusa. Neprestani

autofokus je isključen. Dodirnite i držite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne poplavi, što označava da je

fokus postavljen. Fotografija se snima kada otpustite prst.

Praćenje objekta

Kada odaberete objekt dodirom u tražilu, kamera ga prati.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

HDR

Koristite postavku HDR (Visoki dinamički raspon) za fotografiranje naspram jakog

pozadinskog svjetla ili u uslovima jakog kontrasta. HDR kompenzira gubitak detalja i

proizvodi sliku koja prikazuje i tamna i svijetla područja.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

ISO

Povećavanjem ISO osjetljivosti možete smanjiti zamućivanje slike izazvano tamnim

uslovima ili predmetima u pokretu.

Automatski

Automatsko postavljanje ISO osjetljivosti.

100

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 100.

200

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 200.

400

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 400.

800

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 800.

1600

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 1600.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine

svjetlosti koja pada na prizor koji želite snimiti.

U središtu

Prilagodite ekspoziciju središtu slike.

Srednja vrijednost

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svjetlosti koja pada na čitavu sliku.

81

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Spot

Prilagođava ekspoziciju u veoma malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Stabilizator slike

Prilikom snimanja fotografije, može biti teško uređaj držati nepomičnim. Stabilizator vam

pomaže tako što kompenzira male pokrete ruke.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Pregled

Možete odabrarti da pregledate fotografije ili video zapise odmah nakon snimanja.

Neograničeno

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se odmah nakon snimanja.

5 sekundi

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 5 sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 3 sekunde nakon snimanja.

Urediti

Fotografija ili video zapis se otvaraju za uređivanje nakon snimanja.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se sačuvaju nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Registriranje lica

Možete registrirati lica koristeći aplikaciju Kamera tako da se tražilo automatski fokusira

na ta lica kada se pojave u tražilu.

Blic

Koristite blic za fotografisanje kada su uslovi osvjetljenja loši ili kada postoji pozadinsko

osvjetljenje. Dostupne su sljedeće opcije kada kucnete ikonu blica na ekranu kamere:

Automatski

Kamera automatski određuje da li uvjeti osvjetljenja iziskuju korištenje blica.

Dopunjujući blic

Koristite ovu postavku kada je pozadina svjetlija od predmeta snimanja. Tako se uklanjaju neželjene

tamne sjene.

Smanjenje crvenila očiju

Smanjuje crvenilo očiju prilikom snimanja fotografije.

Isključeno

Blic je isključen. Kvalitet fotografije ponekad može biti bolji bez blica, čak i ako su uvjeti osvjetljenja loši.

Za snimanje dobre fotografije bez korištenja blica potrebna je mirna ruka. Koristite automatsko

odbrojavanje kako biste izbjegli zamućene fotografije.

Svjetiljka

Kada snimate fotografije, uključuje se lampa ili svjetlo kamere.

Odabir scene

Koristite funkciju Odabir scene kako biste brzo postavili kameru za uobičajene situacije

koristeći unaprijed programirane scene. Kamera za vas određuje više postavki kako bi se

podesila odabrana scena, što osigurava snimanje najbolje moguće fotografije.

Isključeno

Funkcija Odabir scene je isključena i fotografije možete snimati ručno.

Topli ton kože

Snimajte fotografije lica uz korištenje efekta naglašene ljepote.

82

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija naspram mekane pozadine.

Protiv zamućiv. sl. zbog kretanja

Koristite za minimiziranje trešenja kamere dok snimate scenu u blagom mraku.

Pejzaž

Koristite za položene fotografije. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

HDR korekcija pozad. svjetla

Koristite za poboljšanje detalja u snimcima visokog kontrasta. Ugrađena korekcija pozadinskog svjetla

analizira sliku i automatski ju prilagođava tako da vam se ponudi savršeno osvijetljen snimak.

Noćni portret

Koristite za uspravne fotografije u noćnim satima ili u uslovima slabog osvjetljenja. Zbog duge

ekspozicije, kameru treba umiriti ili postaviti na stabilnu površinu.

Noćna scena

Koristite prilikom snimanja fotografija u noćnim satima ili u uslovima slabog osvjetljenja. Zbog duge

ekspozicije, kameru treba umiriti ili postaviti na stabilnu površinu.

Noćno snimanje bez stativa

Koristite za snimanje fotografija bez stativa u uvjetima slabog osvjetljenja uz smanjenje smetnje i

zamućenje.

Velika osjetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez blica u uvjetima slabog osvjetljenja. Smanjuje zamućenje.

Hrana

Koristite za snimanje hrane i jela u jarkim bojama.

Kućni ljubimci

Koristite za snimanje fotografija svog kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i efekt crvenila očiju.

Plaža

Koristite za snimanje fotografija uz more ili obalu jezera.

Snijeg

Koristite u svijetlim okruženjima kako biste izbjegli previše eksponirane fotografije.

Zabava

Koristite za fotografije u zatvorenom prostoru u loše osvijetljenim okruženjima. Ova scena prikuplja

osvjetljenje pozadine zatvorenog prostora ili svjetlost svijeće. Zbog duge ekspozicije, kameru treba

umiriti ili postaviti na stabilnu površinu.

Sportska

Koristite za fotografije predmeta koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira nedostatak oštrine

uzrokovan kretanjem predmeta.

Dokument

Koristite za fotografije teksta ili crteža. Daje fotografiji pojačan, oštriji kontrast.

Vatromet

Koristite za snimanje vatrometa u svoj njegovoj raskoši.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.