Sony Xperia E4g - Postavke video kamere

background image

Postavke video kamere

Za prilagođavanje postavki video kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite na jednu od ikona postavki na ekranu.

3

Da biste prikazali sve postavke, kucnite na .

4

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, zatim izvršite promjene.

Pregled postavki video kamere

Video rezolucija

Prilagodite video rezoluciju za različite formate.

Puni HD

1920×1088(16:9)

83

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Format Puni HD (Puna Visoka Definicija) s omjerom širine i visine 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (Visoka Definicija) format sa odnosom stranica 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA format uz omjer širine i visine 4:3.

MMS

Snimite video zapise prikladne za slanje u multimedijalnim porukama. Vrijeme snimanja za ovaj format video

zapisa je ograničeno tako da video datoteke mogu stati u multimedijalnu poruku.

Te postavke su dostupne samo u načinu snimanja

Ručno.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti video zapis bez držanja uređaja.

Koristite ga za snimanje grupnog video zapisa gdje svako možete biti u video zapisu.

Također možete koristiti automatsko odbrojavanje kako biste izbjegli potresanje kamere

prilikom snimanja video zapisa.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka početka

snimanja video zapisa.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekundi od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka početka

snimanja video zapisa.

Isključeno

Video zapis se počinje snimati odmah nakon što kucnete ekran kamere.

Smile Shutter™(video)

Koristite funkciju Smile Shutter™ kako biste odredili na koju će vrstu osmijeha kamera

reagirati prije snimanja video zapisa.

Način rada fokusa

Postavka fokusa kontrolira koji dio video isječka treba biti izoštren. Kada je neprestani

autofokus uključen, kamera nastavlja prilagođavati fokus tako da područja koja se nalaze

unutar bijelog okvira fokusa ostaju izoštrena.

Jednostruki autofokus

Kamera se automatski fokusira na odabrani predmet. Neprestani autofokus je uključen.

Pronalaženje lica

Kamera automatski pronalazi do pet ljudskih lica, označavajući ih okvirima na ekranu. Kamera se automatski

fokusira na lice koje je najbliže. Također možete odabrati na koje lice da se fokusirate tako što ćete kucnuti na

ekran. Kada kucnete ekran kamere, žuti okvir prikazuje koje lice je odabrano i u fokusu. Pronalaženje lica se

ne može koristiti za sve vrste scena. Neprestani autofokus je uključen.

Praćenje objekta

Kada odaberete objekt dodirom u tražilu, kamera ga prati.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine

svjetlosti koja pada na prizor koji želite snimiti.

U središtu

Prilagodite ekspoziciju središtu slike.

Srednja vrijednost

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svjetlosti koja pada na čitavu sliku.

84

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Spot

Prilagođava ekspoziciju u veoma malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Video stabilizator

Prilikom snimanja video zapisa, može biti teško uređaj držati nepomičnim. Stabilizator

vam pomaže tako što kompenzira male pokrete ruke.

Mikrofon

Odaberite želite li snimati zvuk iz okruženja prilikom snimanja videozapisa.

Pregled

Možete odabrati da pregledate video zapise odmah nakon snimanja.

Uključeno

Pregled video zapisa pojavljuje se odmah nakon snimanja.

Urediti

Video zapis se otvara za uređivanje nakon snimanja.

Isključeno

Video zapis se sačuva nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Blic

Koristite blic kako biste snimili video zapise kada su uvjeti osvjetljenja loši ili kada postoji

pozadinsko svjetlo. Ikona blica za video dostupna je samo na ekranu video kamere.

Imajte na umu da ponekad kvalitet video zapisa može biti bolji bez svjetla, čak i kada su

uslovi osvjetljenja loši.

Uključeno

Isključeno

Odabir scene

Funkcija Odabir scene vam pomaže da brzo postavite kameru za uobičajene situacije

koristeći unaprijed programirane video scene. Kamera za vas određuje broj postavki

kako bi se podesila odabrana scena, što osigurava izradu najboljeg mogućeg video

zapisa.

Isključeno

Funkcija Odabir scene je isključena i video zapisi se mogu snimati ručno.

Meko snimanje

Koristite za snimanje video zapisa naspram mekanih pozadina.

Pejzaž

Koristiti za video snimke pejzaže. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

Noćna

Kada je uključena, osjetljivost na svjetlost se povećava. Koristite u loše osvijetljenim okruženjima.

Video zapisi predmeta koji se brzo kreću mogu biti zamućeni. Držite ruku mirnom ili koristite oslonac.

Isključite noćni način snimanja kada su uvjeti osvjetljenja dobri kako biste poboljšali kvalitet video

zapisa.

Plaža

Koristite za snimanje video zapisa uz more ili obalu jezera.

Snijeg

Koristite u svijetlim okruženjima kako biste izbjegli prekomjerno eksponirane video snimke.

Sportska

Koristite za videozapise predmeta koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira nedostatak oštrine

uzrokovan kretanjem predmeta.

85

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Zabava

Koristite za video zapise u zatvorenom prostoru u loše osvijetljenim okruženjima. Ova scena prikuplja

osvjetljenje pozadine zatvorenog prostora ili svjetlost svijeće. Video zapisi predmeta koji se brzo kreću

mogu biti zamućeni. Držite ruku mirnom ili koristite oslonac.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

86

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.