Sony Xperia E4g - Pronalaženje lica

background image

Pronalaženje lica

Možete koristiti pronalaženje lica kako biste lice koje je izvan središta stavili u fokus.

Kamera automatski pronalazi do pet lica, označavajući ih bijelim okvirima. Okvir u boji

prikazuje koje lice je odabrano za fokus. Fokus se postavlja na lice koje je najbliže kameri.

Također možete kucnuti jedan od okvira kako biste odabrali koje lice bi trebalo biti u

fokusu.

Uključivanje pronalaženja lica

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite na , zatim odaberite .

3

Kucnite , a zatim kucnite .

4

Kucnite

Način rada fokusa > Pronalaženje lica.

Snimanje fotografije pomoću pronalaženja lica

1

Kada je kamera otvorena i funkija

Pronalaženje lica uključena, usmjerite kameru

prema predmetu snimanja. Može se pronaći do 5 lica, a svako pronađeno lice će

biti uokvireno.

2

Kucnite okvir koju želite odabrati za fokus. Nemojte kucnuti ako želite da kamera

sama automatski odabere fokus.

3

Okvir u boji prikazuje koje lice je u fokusu. Kucnite ekran kako biste snimili

fotografiju.