Sony Xperia E4g - Snimanje fotografija i video zapisa

background image

Snimanje fotografija i video zapisa

1

Povećavanje ili smanjivanje zumiranjem

2

Ekran glavne kamere

3

Prikaz fotografija i video isječaka

4

Snimanje fotografije ili video isječka

5

Vraćanje korak unatrag ili izlazak iz kamere

6

Promjena postavki načina rada za snimanje

7

Pristup postavkama i prečicama kamere

8

Prednja kamera

Za snimanje fotografije iz zaključanog ekrana

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i držite i povucite prema gore.

3

Nakon što se kamera otvori, kucnite na .

Za snimanje fotografije dodirom ekrana

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite , a zatim kucnite .

3

Povucite klizač pored

Dodirno snimanje udesno.

4

Usmjerite kameru prema predmetu.

5

Da biste aktivirali autofokus, dodirnite i držite tačku na ekranu. Kada okvir fokusa

postane plav, podignite vaš prst da biste snimili fotografiju.

Za snimanje fotografije kucanjem na ekransko dugme kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Kucnite ne ekransko dugme kamere . Fotografija se snima odmah nakon što

otpustite prst.

Snimanje autoportreta prednjom kamerom

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite

.

3

Da biste snimili fotografiju, kucnite dugme na ekranu kamere . Fotografija se

snima odmah nakon što pustite prst.

Korištenje blica fotoaparata

1

Kada je otvorena kamera, kucnite .

2

Odaberite vašu željenu postavku blica.

3

Snimite fotografiju.

74

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Korištenje funkcije zumiranja

Kad je kamera otvorena, pritisnite tipku za jačinu zvuka prema gore ili prema dolje.

Kad je kamera otvorena, skupite ili razdvojite prstima na ekranu kamere.

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Da biste počeli snimati, kucnite .

4

Da biste aktivirali pauzu prilikom snimanja video zapisa, kucnite . Da biste

nastavili snimanje, kucnite .

5

Da biste zaustavili snimanje, kucnite .

Fotografisanje prilikom snimanja videa

Da biste fotografisali prilikom snimanja videa, kucnite . Fotografija se snima

odmah nakon što pustite prst.

Prikazivanje fotografija i video isječaka

1

Aktivirajte kameru, a zatim kucnite sličicu kako biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte prema lijevo ili prema desno kako biste prikazivalii fotografije i video

isječke.

Brisanje fotografije ili snimljenog video zapisa

1

Pretražite fotografiju ili video zapis koji želite izbrisati.

2

Kucnite ekran kako bi se pojavilo .

3

Kucnite .

4

Kucnite

Izbriši za potvrdu.