Sony Xperia E4g - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kontakte s jednim ili više računa i dodajete kontakt po prvi

put, morate odabrati račun na koji želite dodati kontakt. U suprotnom, kucnite

Phone contact ako samo želite koristiti i sačuvati taj kontakt na uređaju.

4

Unesite ili odaberite željene informacije za kontakt.

5

Kada završite, kucnite

Gotovo.

Nakon što odaberete račun za sinhroniziranje u trećem koraku, taj račun će se prikazati kao

zadani ponuđeni račun naredni put kad budete dodavali kontakt. Kad sačuvate kontakt na neki

određeni račun, taj račun će se prikazati kao zadani račun na koji možete sačuvati stavke

naredni put kad budete dodavali kontakt. Ako niste sačuvali kontakt na neki određeni račun i

želite ga promijeniti, trebate kreirati novi kontakt i odabrati drugi račun na koji ćete ga sačuvati.

Ukoliko dodate znak plus i pozivni broj zemlje ispred telefonskog broja kontakta, ne morate

ponovo uređivati broj kada upućujete pozive iz drugih zemalja.

Uređivanje kontakta

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, kucnite

Gotovo.

Neke usluge sinhroniziranja ne dozvoljavaju uređivanje detalja kontakta.

Povezivanje slike sa kontaktom

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite

i odaberite željeni metod za dodavanje slike kontakta.

4

Nakon što dodate sliku, kucnite

Gotovo.

Također možete dodati sliku kontaktu direktno iz

Album aplikacije. Ako želite dodati sliku koja

je sačuvana na računu na mreži, prvo morate preuzeti sliku.

Personaliziranje melodije zvona za kontakt

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite >

Postavi melodiju zvona.

4

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite kako biste odabrali muzički datoteku

sačuvanu na uređaj, a zatim kucnite

Gotovo.

5

Kucnite

Gotovo.

Brisanje kontakata

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Da biste izbrisali sve kontakte, kucnite donju strelicu kako biste otvorili padajući

meni, a zatim odaberite

Označiti sve.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Izbriši.

55

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za uređivanje vaših kontakt informacija

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Kucnite na

Ja, zatim kucnite na .

3

Unesite nove informacije ili izvršite promjene koje želite.

4

Kada završite, kucnite na

Gotovo.

Kreiranje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite >

Sačuvati.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na

Gotovo.