Sony Xperia E4g - Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za hitne situacije

background image

Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za

hitne situacije

U aplikaciji Kontakti možete dodavati i uređivati ICE (U hitnim situacijama) informacije.

Možete unijeti podatke o zdravstvenim problemima, npr. o alergijama i lijekovima koje

koristite, skupa s informacijama o rodbini i prijateljima koje je moguće kontaktirati u hitnim

situacijama. Nakon postavljanja, ICE informacijama je moguće pristupati sa sigurnosnog

zaključanog ekrana. To znači da zaposlenici službi za hitne situacije mogu pročitati vaše

ICE informacije čak i kada je ekran zaključan, npr. PIN-om, uzorkom ili lozinkom.

1

Vratite se na glavni ekran aplikacije Kontakti

2

Prikažite više opcija

3

Prikažite svoje medicinske i lične informacije u sastavu ICE informacija

4

Medicinske informacije

5

Spisak ICE kontakata

6

Kreirajte nove ICE kontakte

7

Koristite postojeće kontakte kao ICE kontakte

Prikazivanje medicinskih i ličnih podataka u sastavu ICE informacija

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji.

3

Kucnite , a zatim označite okvir za potvrdu

Prikaži lične podatke.

Unošenje medicinskih informacija

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Uredi medicinske informacije.

4

Uredite željene informacije.

5

Kada završite, kucnite

Gotovo.

56

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje novog ICE kontakta

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji, a zatim kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kontakte s jednim ili više računa i dodajete kontakt po prvi

put, morate odabrati račun na koji želite dodati kontakt. U suprotnom, kucnite

Phone contact ako samo želite koristiti i sačuvati taj kontakt na uređaju.

4

Unesite ili odaberite željene informacije za kontakt.

5

Kada završite, kucnite

Gotovo.

ICE kontakt mora imati najmanje jedan broj telefona na koji osoblje za hitne situacije može

uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne

situacije može vidjeti samo broj telefona ICE kontakta, čak i kada su u aplikaciju Kontakti

uneseni drugi podaci o kontaktu.

Korištenje postojećih kontakata kao ICE kontakata

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji, a zatim kucnite .

3

Označite kontakte koje želite koristiti kao ICE kontakte.

4

Kada završite, kucnite

Gotovo.

ICE kontakti koje odaberete moraju imati najmanje jedan broj telefona na koji osoblje za hitne

situacije može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem ekrana,

osoblje za hitne situacije može vidjeti samo broj telefona ICE kontakata, čak i kada su u

aplikaciju Kontakti uneseni drugi podaci o kontaktima.

Prikazivanje ICE informacija iz sigurnog zaključanog ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

4

Označite okvir za izbor

ICE na zaključanom ekranu.

ICE informacije će biti vidljive iz sigurnog zaključanog ekrana po zadanoj vrijednosti.

Omogućavanje upućivanja poziva ICE kontaktima iz sigurnog zaključanog ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

ICE – U hitnoj situaciji.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

4

Označite okvir za izbor

Omogući poziv u ICE-u.

Moguće je da neke mreže i/ili operateri ne podržavaju ICE pozive.