Sony Xperia E4g - Personaliziranje Xperia tastature

background image

Personaliziranje Xperia tastature

Prilikom unošenja teksta pomoću ekranske tastature, možete pristupiti postavkama

tastature i drugim postavkama unosa koje vam pomažu, na primjer, da postavite opcije

za pisanje teksta, predviđanje i ispravljanje teksta, automatske razmake i brze tačke.

Tastatura može koristiti podatke iz E-pošte i drugih aplikacija kako bi naučila vaš stil

pisanja. Postoji i Vodič za personaliziranje u kojem se objašnjavaju najosnovnije postavke

kako biste mogli brzo početi raditi.

Pristup postavkama ekranske tastature

1

Kada unosite tekst pomoću ekranske tastature, dotaknite .

2

Dotaknite , zatim dotaknite

Postavke tastature i promijenite postavke po želji.

3

Za dodavanje jezika pisanja za unos teksta dotaknite

Jezici pisanja i označite

odnosni kvadratić za označavanje.

4

Za potvrdu dotaknite dugme

OK.

Mijenjanje postavki za intuitivni unos

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature > Predlaganje riječi.

3

Odaberite opciju.

Odabir načina unosa

1

Dok unosite tekst pomoću ekranske tastature, povucite statusnu traku prema

dolje kako biste otvorili ploču za obavještenja, a zatim kucnite

.

2

Odaberite opciju.

Korištenje stila pisanja

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature > Koristi moj stil pisanja i

odaberite izvor.

Odabir varijante rasporeda tastature

Moguće je da varijante rasporeda za ekransku tastaturu neće biti dostupne za sve jezike

pisanja.

1

Kada unosite tekst korištenjem ekranske tastature, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature.

3

Kucnite

Jezici pisanja, a zatim kucnite .

4

Odaberite varijantu rasporeda tastature.

5

Kucnite

OK za potvrdu.

45

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.