Sony Xperia E4g - Unošenje teksta glasovnim unosom

background image

Unošenje teksta glasovnim unosom

Prilikom unošenja teksta možete koristiti funkciju glasovnog unosa umjesto kucanja riječi.

Samo izgovarajte riječi koje želite unijeti. Glasovni unos je eksperimentalna tehnologija

kompanije Google™ i dostupna je za određeni broj jezika i regiona.

Za omogućavanje glasovnog unosa

1

Ako tekst unosite pomoću ekranske tastature, dotaknite .

2

Dotaknite , zatim kucnite na

Postavke tastature.

3

Označite

Tipka Google™ za glasovni unos kvadratić.

4

Dotaknite kako biste sačuvali postavke. Ikona mikrofona pojavljuje se na

vašoj ekranskoj tastaturi.

Unošenje teksta glasovnim unosom

1

Otvorite ekransku tastaturu.

2

Kucnite . Kada se pojavi , govorite kako biste unijeli tekst.

3

Kada završite, ponovo kucnite . Pojavljuje se predloženi tekst.

4

Uredite tekst ručno ako je potrebno.

Da biste prikazali tastaturu i ručno unijeli tekst, kucnite

.