Sony Xperia E4g - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Tokom pisanja, tekst možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti. Možete pristupiti

alatima za uređivanje tako što ćete dvaput kucnuti na tekst koji ste unijeli. Alati za

uređivanje tada postaju dostupni u traci aplikacije.

Traka aplikacija

1

Zatvori traku aplikacija

2

Odaberi sav tekst

3

Isijeci tekst

4

Kopiraj tekst

44

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

5

Zalijepi tekst

se pojavljuje samo kada ste sačuvali neki tekst u međumemoriju.

Za odabir teksta

1

Unesite tekst, zatim dvaput kucnite na tekst. Riječ na koju kucnete istakne se

tabulatorima s obje strane.

2

Povlačite tabulatore lijevo ili desno da odaberete još teksta.

Za uređivanje teksta

1

Unesite tekst, zatim dvaput kucnite na uneseni tekst da se pojavi traka s

aplikacijama.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, zatim koristite alatke u traci aplikacija da biste

unijeli željene izmjene.