Sony Xperia E4g - Dijeljenje muzike

background image

Dijeljenje muzike

Dijeljenje pjesme

1

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® pretražite pjesmu ili album koji želite

podijeliti.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite

Dijeli.

3

Odaberite aplikaciju sa liste, a zatim slijedite upute na ekranu.

Na isti način možete i podijeliti albume i liste reprodukcije.