Sony Xperia E4g - Meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

Meni početnog ekrana aplikacije Walkman® daje vam pregled svih pjesama na uređaju.

Iz tog menija možete upravljati albumima i listama reprodukcije te organizirati muziku

prema raspoloženju i brzini pomoću kanala SensMe™.

Za otvaranje menija početnog ekrana aplikacije Walkman®

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Udesno povucite lijevu ivicu ekrana.

67

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Povratak na početni ekran aplikacije Walkman®

Kada je meni početnog ekrana aplikacije Walkman® otvoren, kucnite

Početna.

Kada je meni početnog ekrana aplikacije Walkman® otvoren, kucnite ekran desno

od menija.

Ažuriranje muzike najnovijim informacijama

1

Iz početnog ekrana aplikacije Walkman® kucnite .

2

Kucnite

Preuzimanje info. o muzici > Pokrenuti. Vaš uređaj traži na mreži i

preuzima najnovije dostupne slike albuma i podatke o pjesmama za vašu muziku.

Aplikacija SensMe™ channels se aktivira kad preuzmete informacije o muzici.

Omogućavanje aplikacije SensMe™ channels

Na početnom ekranu aplikacije Walkman® kucnite , a zatim kucnite

Preuzimanje

info. o muzici > Pokrenuti.

Ova aplikacija zahtijeva mobilnu ili Wi-Fi® mrežnu vezu.

Uređivanje informacija o muzici

1

U aplikaciji Walkman® kucnite .

2

Kucnite

Uredi info. o muzici.

3

Unesite nove informacije ili izvršite promjene koje želite.

4

Kada završite, kucnite

Sačuvati.

Brisanje pjesme

1

Na meniju početnog ekrana aplikacije Walkman® pretražite pjesmu koju želite

izbrisati.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite

Izbriši s liste koja se pojavi.

3

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.