Sony Xperia E4g - Prenošenje muzike na uređaj

background image

Prenošenje muzike na uređaj

Postoji nekoliko načina na koje možete muziku prenijeti s računara na uređaj:

Samo za Windows

®

: Povežite uređaj i računar pomoću USB kabla i zatim povlačite i

ispuštajte muzičke datoteke direktno u aplikaciju upravitelja datotekama na računaru.

Pogledajte

Upravljanje datotekama pomoću računara

na stranici 116 .

Ako je računar PC, možete koristiti aplikaciju Media Go™ kompanije Sony i organizirati

muzičke datoteke, kreirati liste reprodukcije, pretplatiti se na podkaste i više. Da biste

saznali više i preuzeli aplikaciju Media Go™, idite na http://mediago.sony.com/enu/

features.

Softver Xperia™ Companion možete koristiti za prenošenje multimedijalnih datoteka sa

računara na uređaj i obrnuto. Da biste saznali više i preuzeli aplikaciju Xperia™

Companion, idite na

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion

.

Moguće je da aplikacija Muzika ne podržava sve formate muzičkih datoteka. Za dodatne

informacije o podržanim formatima datoteka i korištenju multimedijalnih (zvuk, slike i video)

datoteka, preuzmite dokument s informacijama za svoj uređaj na stranici

www.sonymobile.com/support

.