Sony Xperia E4g - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju Walkman® za slušanje omiljene muzike i audio knjiga.

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

2

Tražite sve pjesme koje su sačuvane na uređaju

3

Prikaz sadašnjeg redoslijeda reproduciranja

4

Slika albuma (ukoliko je dostupna)

5

Kucnite za odlazak na prethodnu pjesmu u redoslijedu reproduciranja

Dodirnite i držite za premotavanje nazad u trenutnoj pjesmi

6

Reproduciranje ili pauziranje pjesme

7

Kucnite za odlazak na narednu pjesmu u redoslijedu reproduciranja

Dodirnite i držite za premotavanje naprijed u trenutnoj pjesmi

8

Miješanje pjesama u trenutnom redoslijedu reproduciranja

9

Ponavljanje svih pjesama u trenutnom redoslijedu reproduciranja

10 Indikator progresa – povucite indikator ili kucajte prstom po liniji za premotavanje naprijed ili nazad

11 Ukupno vrijeme trajanja trenutne pjesme

12 Proteklo vrijeme trenutne pjesme

66

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Početni ekran aplikacije Walkman®

1

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije Walkman®

2

Pomičite se gore ili dolje za prikaz sadržaja

3

Reproduciranje pjesme pomoću aplikacije Walkman®

4

Povratak na ekran muzičkog plejera Walkman®

Reproduciranje pjesme pomoću aplikacije Walkman®

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Udesno povucite lijevu ivicu ekrana.

3

Odaberite muzičku kategoriju.

4

Kucnite pjesmu kako biste je reproducirali.

Možda nećete biti u mogućnosti reproducirati stavke zaštićene autorskim pravom. Molimo da

verificirate da imate neophodna prava na materijal koji namjeravate podijeliti.

Pronalaženje informacija o pjesmi na mreži

Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Walkman®, kucnite sliku albuma i zatim

kucnite beskonačno dugme

.

Beskonačno dugme

vam omogućava pristup resursima na mreži povezanim s pjesmom,

kao što su video zapisi na usluzi YouTube™, tekstovi pjesma i informacije o izvođačima na

usluzi Wikipedia.

Za prilagođavanje jačine zvuka audio zapisa

Pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Minimiziranje aplikacije Walkman®

Kada se reproducira pjesma, kucnite kako biste otišli na Početni ekran.

Aplikacija Walkman® nastavlja reproducirati u pozadini.

Otvaranje aplikacije Walkman® dok se sadržaj reproducira u pozadini

1

Dok je reprodukcija numere u pozadini u toku, za otvaranje prozora nedavno

korištenih aplikacija dotaknite .

2

Kucnite aplikaciju Walkman®.