Sony Xperia E4g - Datum i vrijeme

background image

Datum i vrijeme

Možete promijeniti vrijeme i datum na uređaju.

Za ručno postavljanje datuma

1

Iz Početni ekran, kucnite na . .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa

Automatski datum i vrijeme kvadratića ako je označen.

4

Kucnite na

Postavljanje datuma.

5

Prilagodite datum pomicanjem prema gore ili prema dolje.

6

Kucnite na

Postavi.

Za ručno postavljanje vremena

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa

Automatski datum i vrijeme kvadratića ako je označen.

4

Kucnite na

Postavljanje vremena.

5

Pomičite se prema gore ili prema dolje kako biste prilagodili sat i minute.

6

Ukoliko je izvodivo, pomaknite se da promijenite

ujutro na poslijepodne, ili

obrnuto.

7

Kucnite na

Postavi.

Postavljanje vremenske zone

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Skinite oznaku sa okvira za izbor

Automatska vremenska zona ako je označen.

4

Kucnite na

Odaberite vremensku zonu.

5

Odaberite opciju.