Sony Xperia E4g - Poboljšavanje izlaza zvuka

background image

Poboljšavanje izlaza zvuka

Možete poboljšati izlaz zvuka koji dolazi iz zvučnika u uređaju koristeći svojstva kao što

su Clear Phase™ i xLOUD™ tehnologija.

Korištenje tehnologije Clear Phase™

Koristite Sony tehnologiju Clear Phase™ da automatski prilagodite kvalitet zvuka koji

dolazi iz internih zvučnika vašeg uređaja te da dobijete čistiji, prirodniji zvuk.

Poboljšavanje kvaliteta zvuka zvučnika koristeći Clear Phase™

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk.

3

Označite okvir za izbor

Clear Phase™.

Aktivacija funkcije Clear Phase™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije. Na primjer,

neće se mijenjati kvalitet zvuka u govornim pozivima.

Korištenje tehnologije xLOUD™

Koristite Sony tehnologiju xLOUD™ za filtiriranje zvuka da poboljšate jačinu zvučnika bez

da oštetite kvalitet. Primite dinamičniji zvuk dok slušate vaše omiljene pjesme.

40

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Poboljšavanje jačine zvuka zvučnika koristeći xLOUD™

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk.

3

Označite okvir za izbor

xLOUD™.

Aktivacija funkcije xLOUD™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije. Na primjer,

neće se mijenjati kvalitet zvuka u govornim pozivima.

41

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.