Sony Xperia E4g - Postavke ekrana

background image

Postavke ekrana

Prilagođavanje osvjetljenja ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Prikaz > Osvjetljenje.

3

Skinite oznaku

Prilagođavanje uslovima osvjetljenja s kvadratića za označavanje,

ako je označen.

4

Za prilagođavanje osvjetljenja povlačite klizač.

Smanjivanjem nivoa osvjetljenja povećava se radni učinak baterije.

Postavljanje ekrana da vibrira na dodir

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk.

3

Označite okvir za izbor

Vibriranje na dodir. Ekran sada vibrira kada kucnete na

tipke i određene aplikacije.

Za prilagođavanje trajanja vremena mirovanja prije isključivanja ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Prikaz > Stanje mirovanja.

3

Odaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

Pametna kontrola pozadinskog svjetla

Pametna kontrola pozadinskog svjetla ekran drži uključenim sve dok uređaj držite u ruci.

Kada vam uređaj nije u ruci, ekran se isključuje u skladu s postavkama stanja mirovanja.

Uključivanje kontrolne funkcije Pametno pozadinsko svjetlo

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Prikaz > Pametna kontr. pozad. svj.

3

Povucite klizač pored

Pametna kontr. pozad. svj udesno.