Sony Xperia E4g - Sanjarenje

background image

Sanjarenje

Sanjarenje je interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

prezentaciju dok je uređaj priključen na baznu stanicu ili dok se puni te dok je ekran

neaktivan.

Aktiviranje čuvara ekrana za Sanjarenje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač pored

Sanjarenje udesno.

Odabir sadržaja za čuvar ekrana za Sanjarenje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač pored

Sanjarenje udesno.

4

Odaberite šta želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar ekrana.

37

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje vremena pokretanja za čuvar ekrana za Sanjaranje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač pored

Sanjarenje udesno.

4

Da biste odmah aktivirali čuvara ekrana za Sanjarenje, kucnite

Pokreni sada.

5

Da biste postavili opcije automatskog aktiviranja, kucnite

Kada se prelazi u

sanjarenje i zatim odaberite opciju.