Sony Xperia E4g - Zaštita SIM kartice

background image

Zaštita SIM kartice

Možete zaključati ili otključati svaku SIM karticu koju koristite u uređaju koristeći PIN

(Osobni identifikacijski broj). Kada je SIM kartica zaključana, pretplata povezana s

karticom je zaštićena od zloupotrebe, što znači da morate unijeti PIN svakog puta kad

pokrenete uređaj.
Ako unesete pogrešan PIN više puta nego što je maksimalno dozvoljeno, vaša SIM

kartica će se blokirati. Tada će biti potrebno da unesete PUK (Osobni ključ deblokiranja) i

zatim novi PIN. PIN i PUK dobivate od svog mrežnog operatera.

Postavljanje zaključavanja SIM kartice

1

Iz početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Označite okvir za izbor

Zaključati SIM karticu.

4

Unesite PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite

OK. Zaključavanje

SIM kartice sad je aktivno i od vas će se zatražiti da unesete to zaključavanje svaki

put kad ponovno pokrenete uređaj.

Uklanjanje zaključavanja SIM kartice

1

Iz početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Skinite oznaku sa okvira za izbor

Zaključati SIM karticu.

4

Unesite PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite

OK.

Promjena PIN-a (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Kucnite

Promijeniti PIN SIM kar..

4

Unesite stari PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite

OK.

5

Unesite novi PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite

OK.

6

Ponovno ukucajte novi PIN (Osobni identifikacioni broj SIM kartice) i kucnite na

OK.

36

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

1

Unesite PUK kôd i kucnite

.

2

Unesite novi PIN kôd i kucnite

.

3

Ponovo unesite novi PIN kôd i kucnite

.

Ako netačni PUK kôd unesete previše puta, morat ćete se obratiti operateru mreže kako biste

dobili novu SIM karticu.