Sony Xperia E4g - Zvuk, melodija zvona i jačina zvuka

background image

Zvuk, melodija zvona i jačina zvuka

Možete prilagoditi jačinu zvuka melodije zvona za dolazne pozive i obavještenja kao i za

reproduciranje muzike i video zapisa. Na primjer, možete postaviti uređaj na nečujni način

rada tako da ne zvoni kada ste na sastanku.

Podešavanje nivoa jačine zvuka

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Jačine zvuka.

3

Povucite klizače za jačinu zvuka u željene položaje.

Također možete pritisnuti tipku za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka kako biste podesili

jačinu zvuka za melodiju zvona i reprodukciju medijskih sadržaja čak i kada je ekran zaključan.

Postavljanje uređaja u režim rada s vibracijom

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje dok se na statusnoj traci ne pojavi .

Postavljanje uređaja u nečujni režim rada

1

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje dok uređaj ne zavibrira i na statusnoj

traci se ne pojavi .

2

Ponovo pritisnite tipku za smanjivanje jačine zvuka. se pojavi u statusnoj traci.

Pritisnite tipku za povećavanje jačine zvuka kako biste izašli iz nečujnog načina rada.

Za postavljanje uređaja na vibraciju i zvono

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk.

3

Označite

Vibriraj prilikom zvonjave kvadratić.

35

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje melodije zvona

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona.

3

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite na kako biste odabrali muzički datoteku

sačuvanu na uređaju.

4

Da biste potvrdili, kucnite na

Gotovo.

Odabir zvuka obavještenja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Zvuk obavještenja.

3

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite kako biste odabrali muzičku datoteku

sačuvanu na uređaju.

4

Da biste potvrdili, kucnite

Gotovo.

Neke aplikacije imaju vlastite zvuke obavještenja koje možete odabrati u postavkama

aplikacije.

Za omogućavanje tonova na dodir

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk.

3

Označite

DTMF tonovi i Zvuci dodira okvire za izbor.