Sony Xperia E4g - Upravljanje priborom i postavkama pomoću funkcije Smart Connect

background image

Upravljanje priborom i postavkama pomoću funkcije Smart

Connect

Aplikaciju Smart Connect koristite kako biste postavili šta će se desiti u vašem uređaju

kada se povežete ili kada prekinete vezu sa priborom. Na primjer, možete odlučiti da

uvijek pokrenete aplikaciju za FM radio kada povežete slušalice s mikrofonom.
Aplikaciju Smart Connect također možete postaviti da čita dolazne tekstualne poruke. Ili

možete koristiti aplikaciju kako biste postavili određenu radnju ili grupu radnji koje će se

pokretati na uređaju u određeno doba dana. Na primjer, kada povežete slušalice s

mikrofonom između 7:00 i 9:00, možete odlučiti:

da se pokrene aplikacija Walkman®.

da web pretraživač otvori jutarnje novine.

Jačina zvona je postavljena na vibraciju.
Pomoću aplikacije Smart Connect možete i upravljati priborom kao što je SmartTags i

SmartWatch. Za dodatne informacije pogledajte korisnički vodič za dati pribor.

1

Kucnite kako biste prikazali sve dodane uređaje

2

Dodajte uređaj ili događaj

3

Prikažite opcije menija

4

Kucnite kako biste prikazali sve dodane događaje

5

Kucnite kako biste aktivirali događaj

6

Kucnite kako biste prikazali detalje događaja

102

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje događaja Smart Connect

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Ako prvi put otvarate Smart Connect, kucnite

OK kako biste zatvorili uvodni ekran.

3

Na

Događaji tabulatoru, kucnite na .

4

Ako prvi put kreirate događaj, ponovo kucnite

OK kako biste zatvorili uvodni

ekran.

5

Dodajte uvjete pod kojim želite da se događaj pokrene. Uvjet može biti

uspostavljanje veze s priborom ili određeni vremenski interval ili obje te aktivnosti.

6

Kucnite za nastavak.

7

Dodajte šta želite da se desi kad povežete pribor i definirajte ostale postavke po

želji.

8

Kucnite za nastavak.

9

Postavite naziv događaja i zatim kucnite

Završi.

Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti s vašim uređajem.

Za uređivanje događaja Smart Connect

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na tabulatoru

Događaji kucnite na događaj.

3

Ako je događaj isključen, povucite klizač udesno kako biste ga uključili.

4

Kucnite na

Uredi, a zatim podesite postavke po želji.

Za brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na tabulatoru

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, zatim kucnite

na

Izbriši događaj.

3

Kucnite na

Izbriši za potvrdu.

Možete otvoriti i događaj koji želite izbrisati, a zatim kucnuti na >

Izbriši događaj > Izbriši.

Postavljanje funkcije Smart Connect da naglas čita dolazne tekstualne poruke

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Označite okvir za potvrdu pored

Tekst u govor, a zatim potvrdite aktiviranje ako je

potrebno.

Ako je funkcija uključena, sve dolazne poruke će se čitati naglas. Da biste zaštitili svoju

privatnost, možda ćete morati isključiti ovu funkciju ako koristite uređaj npr. na javnom mjestu

ili na poslu.

Upravljanje uređajima

Koristite aplikaciju Smart Connect za upravljanje nizom pametnih dodataka koje možete

povezati sa svojim uređajem, uključujući SmartTags, SmartWatch i Smart Wireless

Headset pro kompanije Sony. Smart Connect preuzima sve potrebne aplikacije i

pronalazi nezavisne aplikacije kada su dostupne. Ranije povezani uređaji prikazuju se na

spisku koji vam omogućava da saznate više informacija o funkcijama svakog uređaja.

Za uparivanje i povezivanje pribora

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect. Ako prvi put otvarate Smart Connect, kucnite

na

OK kako biste zatvorili uvodni ekran.

2

Kucnite na

Uređaji, a zatim kucnite na .

3

Kucnite na

OK kako biste počeli tražiti uređaje.

4

Na listi rezultata pretraživanja, kucnite ime uređaja kog želite dodati.

Za prilagođavanje postavki za povezani pribor

1

Uparite i povežite pribor s uređajem.

2

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

3

Kucnite na

Pribori, a zatim ponovo kucnite naziv povezanog pribora.

4

Prilagodite željene postavke.

103

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.