Sony Xperia E4g - O ovom korisničkom vodiču

background image

O ovom korisničkom vodiču

Ovo je

Xperia™ E4g korisnički vodič za verziju Android™ 4.4.4 softvera. Ako niste

sigurni koju verziju softvera koristi vaš uređaj, možete to provjeriti putem menija

Postavke. Za više informacija u vezi ažuriranja softvera, pogledajte

Ažuriranje uređaja

na

stranici 111 .

Provjera trenutne verzije softvera uređaja

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Informacije o telefonu > Verzija sistema

Android.