Sony Xperia E4g - Pregled uređaja

background image

Pregled uređaja

6

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1. Lampica punjenja/obavještenja
2. Objektiv prednje kamere
3. Senzor za blizinu/svjetlo
4. Slušalica
5. Tipka za uključivanje/isključivanje
6. Tipka za jačinu zvuka/Tipka zumiranja
7. Glavni mikrofon
8. Drugi mikrofon

9. Svjetlo kamere
10. Objektiv glavne kamere
11. Priključak za slušalice
12. Područje za detektiranje za NFC™
13. Priključak za punjač/USB kabl
14. Rupica za traku
15. Zvučnik

NFC nije dostupan na svim tržištima.