Sony Xperia E4g - Punjenje uređaja

background image

Punjenje uređaja

Vaš uređaj ima ugrađenu, punjivu bateriju koju smije mijenjati samo osoblje kompanije

Sony ili ovlaštenog Sony servisnog centra. Nikada ne smijete pokušavati da otvorite ili

rastavite uređaj. Otvaranjem uređaja mogu se izazvati oštećenja, a time i gubitak

garancije.
Baterija je djelimično napunjena prilikom isporuke uređaja iz fabrike. Ovisno o tome koliko

dugo je uređaj bio u pakovanju prije kupovine, nivo napunjenosti baterije može biti veoma

nizak. Zato se preporučuje da bateriju punite najmanje 30 minuta prije prvog pokretanja

uređaja. Uređaj možete koristiti i dok se puni. Pročitajte više o bateriji i načinu

unapređivanja njene učinkovitosti u odjeljku

Baterija i upravljanje napajanjem

na

stranici 113 .

Punjenje uređaja

1

Uključite punjač u utičnicu.

2

Utaknite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB priključak na računaru).

3

Uključite drugi kraj kabla u mikro USB priključak na uređaju, tako da USB simbol

bude okrenut prema gore. Lampica obavještenja svijetli kada punjenje počne.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja elefona

povlačenjem ravno prema vani. Pazite da ne izvijate priključak.

Ako je baterija sasvim ispražnjena, može proteći nekoliko minuta dok lampica obavještenja ne

zasvijetli i ne pojavi se ikona punjenja .

Status svjetla obavještenja za bateriju

Zelena

Nivo napunjenosti baterije je veći od 90%

Trepćuća crvena

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 15%

Narandžasta

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 90%

11

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.