Sony Xperia E4g - Sklapanje

background image

Sklapanje

Na ekran je postavljena zaštitna plastična folija. Potrebno je da odlijepite foliju prije nego

što počnete koristiti ekran osjetljiv na dodir. U suprotnom je moguće da ekran osjetljiv na

dodir neće funkcionirati pravilno.

Uklanjanje stražnjeg poklopca

Gurnite nokat u prorez (kako je pokazano na ilustraciji) i podignite poklopac.

Stavljanje stražnjeg poklopca

1

Stražnji poklopac stavite preko stražnjeg dijela uređaja, a zatim gornje uglove

pritisnite prema dolje kako bi ulegli u ležište.

2

Pomjerajući se od donjeg pema gornjem dijelu, strane poklopca pritišćite prema

dolje do ulijeganja poklopca u ležište.

Umetanje micro SIM kartice

Ako umetnete micro SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj će se automatski ponovo

pokrenuti.

7

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklonite stražnji poklopac, a zatim umetnite mikro SIM karticu u njen utor tako da

joj kontakti boje zlata budu okrenuti prema dolje.

Da bi vaš uređaj ispravno radio, morate koristiti micro SIM karticu. Neke SIM kartice standarnih

veličina omogućavaju vam da odvojite integriranu mikro SIM karticu. Kada odvojite mikro SIM

karticu od SIM kartice standardne veličine, ne možete je ponovno pričvrstiti i opet koristiti SIM

karticu standardne veličine. Ukoliko nemate mikro SIM karticu, ili ukoliko vaša postojeća SIM

kartica ne sadrži odvojivu mikro SIM karticu, obratite se operateru mreže za informacije o tome

kako da preuzmete ili zamijenite SIM karticu.

Umetanje memorijske kartice

1

Uklonite stražnji poklopac.

2

Umetnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice, tako da su kontakti zlatne

boje okrenuti prema dolje.

8

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje micro SIM kartice

1

Skinite stražnji poklopac.

2

Povucite micro SIM karticu iz utora i izvucite do kraja.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite telefon ili deaktivirajte memorijsku karticu iz

Postavke > Pohrana >

Deaktiviraj SD karticu .

2

Uklonite stražnji poklopac, a zatim povucite memorijsku karticu prema vani i

uklonite je.