Sony Xperia E4g - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcionalnosti, poboljšanja i

popravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje

softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno.
Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim,

neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti
aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple

®

Mac

®

kako biste

ažurirali uređaj.
Za više informacija u vezi ažuriranja softvera, idite na

www.sonymobile.com/update

.

Nedovoljan preostali kapacitet pohrane može spriječiti izvršavanje ažuriranja. Osigurajte

dovoljan kapacitet pohrane prije pokušaja ažuriranja.

Za provjeru novog softvera

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Update Center.

Ažuriranje vašeg uređaja bežičnim putem

Koristite Update Center za aplikacije da ažurirate uređaj bežičnim putem. To uključuje i

ažuriranja aplikacije i ažuriranja sistema i može olakšati preuzimanje novih aplikacija

izrađenih za vaš uređaj. Ažuriranja koja možete preuzeti putem mobilne mreže zavise od

vašeg operatera. Preporučuje se da za preuzimanje novog softvera koristite Wi-Fi®

mrežu umjesto mobilne mreže tako da izbjegnete troškove prometa podataka.

Za preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Update Center.

3

Odaberite željeno ažuriranje sistema, a zatim kucnite na

Preuzeti.

4

Kada je preuzimanje završeno, kucnite na

Instalirati i slijedite upute na ekranu da

završite instalaciju.

Za preuzimanje i instaliranje ažuriranja aplikacije

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Update Center.

3

Odaberite željeno ažuriranje aplikacije, a zatim kucnite na

Ažuriraj. Ažuriranje se

automatski instalira nakon preuzimanja.

Za instaliranje nove aplikacije

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Update Center.

3

Odaberite željenu aplikaciju, zatim kucnite na

Instalirati. Aplikacija se automatski

instalira nakon preuzimanja.

111

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema iz ploče za obavještenja

1

Povucite statusnu traku prema dolje kako biste otvorili ploču za obavještenja.

2

Pomičite se prema dolje i odaberite željeno ažuriranje sistema, zatim kucnite na

Preuzmi.

3

Kada je preuzimanje završeno, kucnite na

Instaliraj i slijedite upute na ekranu da

završite instalaciju.

Za preuzimanje i instaliranje ažuriranja aplikacije z ploče za obavještenja

1

Povucite statusnu traku prema dolje kako biste otvorili ploču za obavještenja.

2

Pomičite se prema dolje i odaberite željeno ažuriranje aplikacije, zatim kucnite na

Ažuriraj. Ažuriranje se automatski instalira nakon preuzimanja.

Za instaliranje nove aplikacije iz ploče za obavještenja

1

Povucite statusnu traku prema dolje kako biste otvorili ploču za obavještenja.

2

Pomičite se prema dolje i odaberite željenu aplikaciju, zatim kucnite na

Instaliraj.

Nova aplikacija se automatski instalira nakon preuzimanja.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

Možete preuzeti i instalirati ažuriranja softvera na uređaj pomoću računara sa
internetskom vezom. Potrebno vam je USB kablo i PC ili računar Apple

®

Mac

®

koji

izvršava softver Xperia™ Companion.

Ako softver Xperia™ Companion nemate instaliran na odgovarajućem računaru, povežite

uređaj na računar koristeći USB kablo i slijedite upute za instalaciju na ekranu.

Za ažuriranje podataka putem računara

1

Provjerite da li je Xperia™ Companion softver instaliran na PC ili računar Apple

®

Mac

®

.

2

Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla.

3

Računar: Pokrenite softver Xperia™ Companion. Nakon nekoliko trenutaka,

računar pronalazi vaš uređaj i traži novi softver.

4

Računar: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Kad uređaj povežete sa računarom putem USB kabla, od vas će se zatražiti da instalirate

softver ili ga otkažete, ukoliko prethodno niste odabrali

Ne prikazuj ponovo.