Sony Xperia E4g - Baterija i upravljanje napajanjem

background image

Baterija i upravljanje napajanjem

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Imate mogućnost praćenja potrošnje baterije i prikaza

aplikacija koje troše najviše energije. Možete ukloniti ili ograničiti aplikacije i aktivirati

nekoliko načina za štednju energije kako biste što bolje iskoristili vašu bateriju. Možete

prikazati i procjenu preostalog vremena trajanja baterije i prilagoditi postavke baterije da

biste poboljšali učinak i učinili da baterija duže traje.

Za upravljanje potrošnjom baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Upravljanje napajanjem > Potrošnja energije

za aplikacije. Pojavi se pregled kojim se prikazuju aplikacije sa visokim ostvarenim

prometom ili aplikacije koje dugo vremena niste koristili.

3

Pregledajte informacije, zatim djelujte po potrebi, na primjer, da deinstalirate

aplikaciju ili ograničite njenu upotrebu.

113

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikaz aplikacija koje koriste najviše energije baterije

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Upravljanje napajanjem > Korištenje baterije.

Prikaz preostalog vremena trajanja baterije

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Upravljanje napajanjem.

Načini rada za štednju energije

Dostupno vam je nekoliko načina rada za štednju energije koje možete koristiti ako želite

da vam baterija traje duže:

Način STAMINA

Onemogućava Wi-Fi® i mobilne podatke kada je ekran isključen te ograničava

performanse hardvera. pojavljuje se na statusnoj traci kada se primijeni ovaj
način rada.

Način rada Ultra STAMINA Ograničava funkcionalnost uređaja na osnovne zadatke, kao što su upućivanje

telefonskih poziva i slanje SMS poruka.

pojavljuje se na statusnoj traci kada

se aktivira ovaj način rada.

Nač. rada za nisku nap. bat. Modificira ponašanje uređaja, npr. za prilagođavanje osvjetljenja ekrana i

postavke vremenskog ograničenja ekrana, kada nivo baterije padne ispod

određenog postotka.

pojavljuje se na statusnoj traci kada se primijeni ovaj

način rada.

Wi-Fi na osnovu lokacije

Postavlja uređaj tako da samo aktivira funkciju Wi-Fi® kada on uđe u domet

sačuvane Wi-Fi® mreže.

Stavi pod. iz pozadine u red Optimizira odlazni promet kada je ekran isključen slanjem podataka u

prethodno definiranim intervalima.

Za aktiviranje načina rada za štednju energije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Upravljanje napajanjem .

3

Za aktiviranje preferiranog načina rada, povucite odgovarajući klizač udesno ili

označite kvadratić i zatim potvrdite, ako je to potrebno.

4

Ako klizač ili kvadratić nisu dostupni, kucnite na ime načina rada kog želite

aktivirati, zatim potvrdite, ako je to potrebno.

Pregled funkcije načina rada STAMINA

Način rada STAMINA ima nekoliko funkcija koje vam omogućavaju optimiziranje

performanse baterije:

Prošireno stanje

pripravnosti

Sprječava da aplikacije koriste promet podataka putem onemogućavanja funkcije

Wi-Fi® i mobilnih podataka kada je ekran isključen. Možete isključiti određene

aplikacije i usluge iz pauziranja kada je ova funkcija aktivna.

STAMINA sat

Pauzira mrežne veze u situacijama kada često pritišćete tipku za uključivanje/

isključivanje kako biste provjerili vrijeme.

Prošireno korištenje

Ograničava performanse hardvera kada koristite uređaj.

Za aktiviranje svojstava načina rada STAMINA

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Upravljanje napajanjem , a zatim kucnite na

Način STAMINA.

3

Aktivirajte način rada STAMINA, ako je on deaktiviran.

4

Označite kvadratiće pored svojstava koja želite aktivirati, zatim kucnite na

Aktiviraj,

ako se to zatraži.

114

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odabir aplikacija za rad u načinu rada STAMINA

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Upravljanje napajanjem , a zatim kucnite na

Način STAMINA.

3

Aktivirajte način rada STAMINA, ako je on deaktiviran.

4

Provjerite da li je označen kvadratić

Prošireno stanje pripravnosti, a zatim kucnite

na

Aplikacije aktivne u stanju pripravnosti > Dodaj aplikacije.

5

Pomičite se ulijevo ili udesno da prikažete sve aplikacije i usluge, zatim označite

odgovarajuće kvadratiće aplikacija koje želite pokrenuti.

6

Kada završite, kucnite na

Gotovo.