Sony Xperia E4g - Memorija i pohrana

background image

Memorija i pohrana

Vaš uređaj ima različite vrste opcija za memoriju i pohranu.

Interna pohrana ima otprilike

4.5 GB i koristi se za pohranjivanje preuzetog ili prenesenog

sadržaja skupa s ličnim postavkama i podacima. Primjeri podataka koji se zapisuju u

internoj pohrani su postavke alarma, jačine zvuka i jezika; e-pošta; markeri; događaji iz

kalendara; fotografije; video zapisi i muzika.

Možete koristiti uklonjivu memorijsku karticu s kapacitetom pohrane od maksimalno

32

GB kako biste imali više prostora za pohranu. Medijske datoteke i neke aplikacije (i njihovi

podaci) mogu se premjestiti u ovu memoriju kako bi se oslobodila interna pohrana. Neke

aplikacije, na primjer aplikacija Kamera mogu sačuvati podatke direktno na memorijsku

karticu.

Dinamička memorija (RAM) ima kapacitet od otprilike

1 i ne može se koristiti za pohranu.

RAM se koristi za upravljanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Možda ćete memorijsku karticu morati kupiti posebno.

Pročitajte više o korištenju memorije na Android uređajima u dokumentu s informacijama o

vašem uređaju koji možete preuzeti na stranici

www.sonymobile.com/support

.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija u uređaju se napuni uslijed normalnog korištenja. Ako uređaj počne raditi

sporije ili ako se aplikacije iznenada zatvaraju, moguće je da trebate razmotriti sljedeće:

Uvijek trebate imati više od

250 MB slobodne interne pohrane i više od 100 MB

slobodne RAM memorije.

Zatvorite sve pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Obrišite keš memoriju za sve aplikacije.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Premjestite aplikacije na memorijsku karticu ako je interna pohrana puna.

Prenesite fotografije, video snimke i muziku s interne memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može čitati sadržaj na memorijskoj kartici, moguće je da trebate formatirati

karticu. Imajte na umu da se cjelokupni sadržaj na memorijskoj kartici briše prilikom

formatiranja.

Prikaz statusa memorije

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana.

Prikaz količine slobodne i iskorištene RAM memorije

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije > Pokrenuti.

Brisanje keš memorije za sve aplikacije.

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana.

3

Kucnite

Podaci u zalihi memorije > OK.

Kada obrišete keš memoriju, ne gubite nikakve važne informacije ili postavke.

115

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prenošenje multimedijalnih datoteka na memorijsku karticu

1

Provjerite je li u uređaj umetnuta memorijska kartica.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana > Prenesite podatke na SD karticu.

4

Označite tipove datoteka koje želite prenijeti na memorijsku karticu.

5

Kucnite

Prijenos.

Premještanje aplikacija na memorijsku karticu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti, a zatim kucnite

Premjesti na SD

karticu.

Neke aplikacije nije moguće premjestiti na memorijsku karticu.

Zaustavljanje rada aplikacija i usluga

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije > Pokrenuti.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim kucnite

Zaustaviti.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana > Obriši SD karticu.

3

Da biste potvrdili, kucnite

Obriši SD karticu > Obrisati sve

Cjelokupan sadržaj na memorijskoj kartici se briše tokom formatiranja. Obavezno napravite

rezervne kopije svih podataka koje želite sačuvati prije nego što formatirate memorijsku

karticu. Da biste napravili rezervnu kopiju vašeg sadržaja, možete ga kopirati na računar. Za

više informacija pogledajte