Sony Xperia E4g - Pravljenje rezervnih kopija i obnavljanje sadržaja

background image

Pravljenje rezervnih kopija i obnavljanje sadržaja

Generalno, fotografije, video zapise ili drugi sadržaj lične prirode ne biste trebali sačuvati

samo u internu memoriju uređaja. Ukoliko se nešto desi sa hardverom ili ukoliko izgubite

uređaj ili ga neko ukrade, podaci pohranjeni u njegovoj internoj memoriji zauvijek će

nestati. Preporučuje se da za pravljenje rezervnih kopija koristite softver Xperia™

Companion, koji će vaše podatke sigurno sačuvati na računar, odnosno na eksterni

uređaj. Taj metod se posebno preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju

Android verziju.
Pomoću aplikacije Rezervna kopija i obnavljanje, sa svojim Google™ računom možete

brzo napraviti rezervnu kopiju osnovnih postavki i podataka na mreži. Tu aplikaciju

možete koristiti i da napravite rezervnu kopiju lokalno, na primjer, na SD karticu u uređaju

ili na vanjski uređaj za USB pohranu.

Veoma je važno da zapamtite lozinku koju postavite prilikom pravljenja rezervne kopije

podataka. Ako zaboravite lozinku, možda neće biti moguće obnoviti važne podatke poput

kontakata i poruka.

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion da napravite rezervnu kopiju podataka iz uređaja
na PC ili računar Apple

®

Mac

®

. Te aplikacije za pravljenje rezervne kopije dozvoljavaju

vam da napravite rezervne kopije za sljedeće tipove podataka:

Kontakti i registri poziva

Poruke

Kalendar

Postavke

Multimedijalne datoteke poput muzike i video zapisa

Fotografije i slike

Za pravljenje rezervne kopije podataka putem računara

1

Provjerite da li je softver Xperia™ Companion instaliran na PC ili računar Apple

®

Mac

®

.

2

Uređaj povežite sa računarom putem USB kabla.

3

Računar: Otvorite softver Xperia™ Companion. Nakon nekoliko trenutaka, računar

pronalazi vaš uređaj.

4

Odaberite

Rezervna kopija na glavnom ekranu.

5

Slijedite instrukcije na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka iz

uređaja.

117

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za obnavljanje podataka putem računara

1

Provjerite da li je Xperia™ Companion softver instaliran na PC ili računar Apple

®

Mac

®

.

2

Uređaj povežite sa računarom putem USB kabla.

3

Računar: Otvorite softver Xperia™ Companion.

4

Kliknite

Obnovi.

5

Odaberite datoteku rezervne kopije iz zabilješki rezervnih kopija, zatim kucnite na

Obnovi i slijedite upute na ekranu da obnovite podatke na vaš uređaj.

Izrada rezervnih kopija podataka pomoću aplikacije Pravljenje rezervne

kopije i obnavljanje

Ovisno o verziji aplikacije Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje koja je instalirana na vašem

uređaju, moguće je da nećete moći napraviti rezervnu kopiju i izvršiti obnavljanje podataka

između različitih verzija operativnog sistema Android, npr. prilikom ažuriranja s verzije 4.3 na

verziju 4.4 operativnog sistema Android. Međutim, ako imate verziju 2.0 (ili noviju) aplikacije

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje, možete obnavljati podatke između takvih ažuriranja. U

opcijama

Postavke > Aplikacije > Svi > Rez. kop. i obnavljanje možete provjeriti koju verziju

aplikacije Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje imate.

Pomoću aplikacije Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje možete ručno izraditi rezervnu

kopiju podataka ili uključiti funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije kako biste

povremeno sačuvali podatke.
Preporučuje se da izradite rezervnu kopiju podataka pomoću aplikacije Pravljenje

rezervne kopije i obnavljanje prije vraćanja na vrijednosti postavljene u fabrici. Uz pomoć

ove aplikacije na SD kartici uređaja možete napraviti rezervnu kopiju sljedećih vrsta

podataka:

Markeri

Registri poziva

Kontakti

Razgovori

Podaci iz kalendara

Postavljanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

1

Ako pravite rezervnu kopiju na SD karticu, SD kartica mora biti pravilno umetnuta

u uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Izrada rezervne kopije i obnavljanje.

4

Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, povucite klizač

udesno.

5

Da biste odabrali učestalost pravljenja rezervne kopije, kucnite na , zatim

odaberite željenu učestalost pravljenja rezervne kopije.

6

Da biste odabrali gdje da sačuvate datoteke rezervnih kopija, kucnite na > .

7

Da biste odabrali tipove podataka za koje želite napraviti rezervnu kopiju, označite

odgovarajuće kvadratiće.

8

Da biste sačuvali postavke, kucnite na .

Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, provjerite da li je SD kartica pravilno

umetnuta u uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Izrada rezervne kopije i obnavljanje.

4

Kucnite

Ručna izrada rez. kopije, a zatim odaberite odredište za rezervnu kopiju i

vrste podataka čiju rezervnu kopiju žele izraditi.

5

Kucnite

Nastavi.

6

Nakon što se napravi rezervna kopija podataka, kucnite

Završi.

118

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Obnavljanje sadržaja za koji je napravljena rezervna kopija

1

Ako obnavljate sadržaj sa SD kartice, provjerite da li je SD kartica pravilno

umetnuta u uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Izrada rezervne kopije i obnavljanje.

4

Kucnite

Obnovi podatke, a zatim kucnite izvor obnove i sve tipove podataka koje

želite obnoviti.

5

Kucnite

Nastavi.

6

Kada se sadržaj obnovi, kucnite

Završi.

Ne zaboravite da će svaka promjena koju napravite u podacima i postavkama nakon što

kreirate rezervnu kopiju, uključujući i aplikacije koje preuzmete, biti izbrisana tokom postupka

obnavljanja.