Sony Xperia E4g - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony E2003/E2006/E2053

Ovaj Korisnički vodič objavila je kompanija Sony Mobile Communications Inc. ili njena lokalna podružnica, bez bilo

kakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications Inc. može, u bilo kojem trenutku i bez najave, izvršiti

poboljšanja i promjene ovog korisničkog vodiča zbog tipografskih grešaka, netačnosti trenutnih informacija ili

poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će promjene, međutim, biti uvrštene u nova izdanja ovog Korisničkog

vodiča. Svi crteži dati su samo u svrhu ilustriranja i moguće je da ne prikazuju vjerno stvarni model uređaja.
Svi nazivi proizvoda ili kompanija pomenutih ovdje su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Svi drugi zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Bilo koja prava koja ovdje nisu izričito navedena su

zadržana. Posjetite

www.sonymobile.com/us/legal/ za dodatne informacije.

U ovom Korisničkom vodiču se mogu spominjati usluge ili aplikacije koje pružaju treće strane. Korištenje takvog

programiranja ili usluga može zahtijevati posebnu registraciju kod treće strane i može biti predmetom dodatnih

uslova korištenja. Za aplikacije kojima se pristupa na web lokaciji treće strane ili putem nje, molimo da unaprijed

pregledate uslove korištenja i važeća pravila privatnosti tih web lokacija. Sony ne daje uvjeravanja ili garancije u

pogledu dostupnosti ili učinkovitosti web lokacija ili usluga trećih strana.
Vaš mobilni uređaj ima sposobnost preuzimanja, pohranjivanja i prosljeđivanja dodatnog sadržaja, npr. melodija

zvona. Korištenje takvog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući bez

ograničavanja, ograničenja prema važećim zakonima o autorskim pravima. Vi, a ne kompanija Sony, ste u

potpunosti odgovorni za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili prosljeđujete s mobilnog uređaja. Prije

korištenja bilo kojeg dodatnog sadržaja, molimo vas da provjerite da li za korištenje imate odgovarajuću dozvolu ili

ovlaštenje. Sony ne garantira tačnost, integritet ili kvalitet bilo kakvog dodatnog sadržaja ili sadržaja neke treće

strane. Kompanija Sony nije ni pod kakvim okolnostima odgovorna na bilo kakav način za vaše nepropisno

korištenje dodatnog sadržaja ili sadržaja trećih strana.
Posjetite

www.sonymobile.com za dodatne informacije.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft. Korištenje ili distribucija

ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez pribavljanja odgovarajuće licence od kompanije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) kako bi zaštitili svoje

intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju

zaštićenom Windows Media tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi

sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od kompanije Microsoft da ukine mogućnost softvera da koristi WMDRM da

reproducira ili kopira zaštićeni sadržaj. Ukidanje takve mogućnosti se ne odnosi na nezaštićeni sadržaj. Kada

preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, slažete se da kompanija Microsoft može sa licencama uvrstiti listu ukidanja.

Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate WMDRM kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ukoliko

odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji iziskuje nadogradnju.
Licenca za ovaj proizvod daje se prema patentnom portfelju licenci za MPEG-4 i AVC vizuelne sadržaje za osobno i

nekomercijalno korištenje od strane potrošača za (i) kodiranje video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim

standardom ("MPEG-4 video") ili AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC video zapisa

koji je kodiran u okviru aktivnosti potrošača koja ima osobni ili nekomercijalni karakter i/ili je pribavljen od pružaoca

video sadržaja koji ima licencu od MPEG LA za pružanje MPEG-4 i/ili AVC video zapisa. Nijedna licenca se ne daje

za neko drugo korištenje niti se podrazumijeva da ju je moguće koristiti u neke druge svrhe. Dodatne informacije,

uključujući i informacije o promotivnoj, internoj i komercijalnoj upotrebi i licenciranju možete dobiti od kompanije

MPEG LA, L.L.C. Pogledajte

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija audio dekodiranja je licencirana od

strane kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.

121

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV GUBITAK,BRISANJE I/ILI PREPISIVANJE PREKO

LIČNIH PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI,ALI BEZ OGRANIČENJA NA

KONTAKTE, MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KOJE PROISTIČU IZ BILO KOJIH AŽURIRANJA VAŠEG UREĐAJA NA

BILO KOJI NAČIN OPISAN U KORISNIČKOM VODIČU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA NOVČANA OBAVEZA

KOMPANIJE SONY MOBILE ILI NJENIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE,

GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BILO PREMA UGOVORU ILI PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI, BEZ

OGRANIČAVANJA, NEMAR I SLIČNE SITUACIJE) NE MOŽE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE ZAISTA PLATILI ZA

UREĐAJ.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Sva prava zadržana.

122

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.