Sony Xperia E4g - Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja

background image

Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja

Vaš uređaj ima jedinstveni ID (identifikacijski) broj. U uređaju se taj broj naziva IMEI

(Međunarodna oznaka mobilnog uređaja). Trebali biste sačuvati kopiju ovog broja. Može

vam zatrebati npr. prilikom pristupanja usluzi za podršku Xperia™ Care i kada budete

trebali registrirati uređaj. Pored toga, ukoliko vam uređaj bude ukraden, neki operateri

mogu koristiti taj broj da onemoguće uređaj da pristupa mreži u vašoj zemlji.

Prikaz IMEI broja

Uklonite poklopac kako biste vidjeli svoj IMEI broj.

Otvorite telefonsku tastaturu na uređaju i unesite

*#06#

.

Za prikazivanje vašeg IMEI broja u uređaju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Informacije o telefonu > Status.

3

Pomaknite se do

IMEI da prikažete IMEI broj.