Sony Xperia E4g - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ račun, web usluga my Xperia vam može pomoći da locirate i

obezbjedite uređaj u slučaju da ga izgubite. Možete:

Locirati uređaj na karti.

Oglasiti upozorenje čak i kada je uređaj u nečujnom načinu rada.

Daljinski zaključati uređaj i postaviti uređaj ekrana tako da prikazuje vaše kontakt

informacije osobi koja ga pronađe.

Kao posljednje sredstvo, daljinski izbrisati internu i eksternu memoriju uređaja.

Moguće je da usluga my Xperia nije dostupna u svim zemljama/regionima.

112

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje usluge my Xperia

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > my Xperia > Aktiviraj.

3

Označite okvir za potvrdu, a zatim kucnite

Prihvatiti.

4

Ako se pojavi upit, prijavite se na račun za Sony Entertainment Network ili kreirajte

novi ako ga nemate.

5

Omogućite usluge lociranja na uređaju ako ta funkcija već nije omogućena.

Da biste potvrdili da usluga my Xperia može locirati vaš uređaj, idite na

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se pomoću istog Google™ računa ili računa za Sony

Entertainment Network koji ste postavili na uređaju.