Sony Xperia E4g - Računarski alati

background image

Računarski alati

Dostupno je više alata koji vam pomažu da povežete uređaj s računarom i upravljate

sadržajem kao što su kontakti, filmovi, muzika i fotografije.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver s kolekcijom alata i aplikacija koje možete

koristiti kad povežete uređaj sa računarom. Sa aplikacijom Xperia™ Companion, možete:

Ažurirati ili popraviti softver uređaja.

Prenijeti sadržaj sa uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Napraviti rezervnu kopiju sadržaja na računaru.

Sinhronizirati multimedjialni sadržaj - sadržaj kamere, muziku i liste reprodukcije između

uređaja i računara.

Pretraživati datoteke na uređaju.
Da biste koristili aplikaciju Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

internet s jednim od sljedećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.8 ili novija verzija

Xperia™ Companion možete preuzeti i na adresi http://support.sonymobile.com/global-

en/tools/xperia-companion.

110

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Media Go™ za Microsoft

®

Windows

®

Aplikacija Media Go™ za Windows

®

računare pomaže u prijenosu fotografija, video

zapisa i muzike između uređaja i računara. Da biste pročitali više o tome kako da koristite

aplikaciju Media Go™, idite na http://mediago.sony.com/enu/features.
Da biste koristili aplikaciju Media Go™, potreban vam je jedan od sljedećih operativnih

sistema:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®