Sony Xperia E4g - Recikliranje vašeg uređaja

background image

Recikliranje vašeg uređaja

Negdje u kući se nalazi stari uređaj? Zašto ga ne reciklirati? Time ćete nam pomoći da

ponovno iskoristimo materijale i komponente, a također ćete zaštiti i okoliš! Saznajte više

o opcijama recikliranja u vašoj regiji na

www.sonymobile.com/recycle

.