Sony Xperia E4g - Bežična tehnologija Bluetooth®

background image

Bežična tehnologija Bluetooth®

Koristite funkciju Bluetooth® kako biste poslali datoteke na druge uređaje kompatibilne s

funkcijom Bluetooth® ili kako biste povezali handsfree pribor.Bluetooth® veze bolje

funkcioniraju unutar razmaka od 10 metara (33 stope), bez čvrstih prepreka između

uređaja. U pojedinim slučajevima potrebno je da svoj uređaj ručno uparite s drugim

Bluetooth® uređajima.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima može varirati.

Uključivanje funkcije Bluetooth

®

i postavljanje uređaja kao vidljivog

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke.

3

Kucnite prekidač za uključivanje/isključivanje pored oznake

Bluetooth kako bi se

uključila funkcija Bluetooth

®

.

4

Kucnite

Bluetooth. Prikazat će se vaš uređaj i spisak dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Kucnite naziv svog uređaja kako biste uređaj učinili vidljivim drugim Bluetooth

®

uređajima.

Prilagođavanje vremena vidljivosti uređaja za druge Bluetooth® uređaje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Vrem. ograničenje vidljivosti.

4

Odaberite opciju.

Davanje imena uređaju

Svom uređaju možete dati ime. To ime se prikazuje drugim uređajima nakon što uključite
Bluetooth

®

funkciju i nakon što se uređaj postavi kao vidljiv.

Dodjeljivanje imena uređaju

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite i odaberite

Promijeni ime telefona.

5

Unesite ime za svoj uređaj.

6

Kucnite

Promijeni ime.

Uparivanje s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite svoj uređaj s drugim uređajem, možete, na primjer, povezati uređaj sa
Bluetooth

®

slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth

®

automobilskim priborom i koristiti te

uređaje za dijeljenje muzike.

Kada uparite svoj uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš uređaj će zapamtiti to

uparivanje. Prilikom uparivanja svog uređaja s Bluetooth

®

uređajem, možda ćete morati

unijeti pristupni kôd. Vap uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim kôdom

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

0000. Ako to ne uspije, pogledajte korisnički vodič za svoj Bluetooth

®

uređaj kako biste

saznali pristupni kôd za uređaj. Nema potrebe da ponovo unosite pristupni kôd prilikom
narednog spajanja na ranije upareni Bluetooth

®

uređaj.

Neki Bluetooth

®

uređaji, npr. većina Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, iziskuju da izvršite i

uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.

Telefon možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati

samo na jedan Bluetooth

®

profil.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite da li je na uređaju s kojim želite izvršiti uparivanje aktivirana funkcija
Bluetooth

®

te da li je vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Na ekranu Početni ekran na uređaju kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth .

4

Kucnite klizač pored ikone

Bluetooth kako biste uključili funkciju Bluetooth

®

.

Prikazat će se spisak dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Kucnite Bluetooth

®

uređaj s koji želite izvršiti uparivanje.

6

Unesite pristupni kôd, ukoliko se traži, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba

uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Kucnite Bluetooth

®

uređaj sa kojim želite uspostaviti vezu.

Ukidanje uparivanja s Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

U opciji

Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti

uparivanje.

4

Kucnite

Poništiti uparivanje.

Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth

®

tehnologije

Bluetooth

®

tehnologiju koristite za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth

®

kompatibilni

uređajima, kao što su telefoni ili računari. Možete slati ili primati sljedeće vrste stavki:

Fotografije i video zapisi

Muzika i druge audio datoteke

Web stranice

100

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za slanje stavki putem Bluetooth™

1

Uređaj koji vrši prijem: Provjerite je li na Bluetooth™ uređaju na koji želite poslati

stavku uključena funkcija Bluetooth™ te da li je taj uređaj vidljiv drugim

Bluetooth™ uređajima.

2

Na uređaju sa kojeg se vrši slanje, otvorite aplikaciju koja sadrži stavku koju želite

poslati i pomaknite se do te stavke.

3

Zavisno od aplikacije i stavke koju želite poslati, možda ćete morati, na primjer,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Mogu postojati i drugi načini

da se pošalje stavka.

4

Odaberite stavku iz izbornika za podijeliti ili poslati.

5

U izborniku koji se pojavi, odaberite

Bluetooth.

6

Uključite Bluetooth™ ako se to od vas zatraži.

7

Kucnite ime uređaja s kojeg se vrši slanje.

8

Uređaj koji vrši prijem: Ukoliko se zatraži, prihvatite vezu.

9

Ukoliko se zatraži, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite predloženi

pristupni kôd.

10

Uređaj koji vrši prijem: Prihvatite dolaznu stavku. Ukoliko je potrebno, povucite

statsnu traku prema dolje da pronađete obavještenje.

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj za slanje počinje slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži od vas, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite

predloženi pristupni kôd.

4

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu traku

prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

5

Kucnite

Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

6

Da biste vidjeli napredak prijenosa, povucite statusnu traku prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, povucite statusnu traku prema dolje i kucnite

relevantnu obavijest.

Prikazivanje datoteka primljenih preko Bluetooth® veze

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Prikaži primljene datoteke.

101

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.