Sony Xperia E4g - Bežični prikaz ekrana uređaja na TV-u

background image

Bežični prikaz ekrana uređaja na TV-u

Koristite funkciju Prikaz ekrana na drugom uređaju kako biste ekran uređaja prikazali na

TV-u ili drugom velikom ekranu bez povezivanja kablovskom vezom. Tehnologija Wi-Fi

Direct™ kreira bežičnu vezu između dva uređaja tako da se možete udobno smjestiti i

uživati u omiljenim fotografijama sa svog udobnog kauča. Funkciju možete koristiti i da

slušate muziku iz uređaja preko zvučnika TV-a.

TV mora podržavati prikaz ekrana na drugom uređaju na osnovu usluge Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™ for da bi se opisana funkcija mogla koristiti. Ukoliko vaš TV ne podržava prikaz

ekrana na drugom uređaju, možda će biti potrebno da odvojeno kupite bežični adapter za

prikaz.

Kada koristite prikazivanje ekrana na drugom uređaju, ponekad može doći do negativnog

uticaja na kvalitet slike ukoliko postoje smetnje iz drugih Wi-Fi® mreža.

Prikaz sadržaja ekrana uređaja na TV ekranu

1

TV: Slijedite upute u korisničkom vodiču za TV kako biste uključili funkciju prikaza

sadržaja ekrana.

2

Uređaj: Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Prikaz ekrana na drugom

uređaju.

4

Kucnite

Pokreni.

5

Kucnite

OK i odaberite uređaj.

Kada koristite prikaz ekrana na drugom uređaju, nemojte pokrivati područje antene za Wi-Fi na

uređaju.

TV mora podržavati prikaz ekrana na drugom uređaju na osnovu usluge Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™ da bi se opisana funkcija mogla koristiti.

Zaustavljanje prikaza ekrana na drugom uređaju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Prikaz ekrana na drugom

uređaju.

3

Kucnite

Prekini vezu, a zatim kucnite OK.