Sony Xperia E4g - Dijeljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

background image

Dijeljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Na drugim uređajima kao što su TV ili računar, možete prikazivati ili reproducirati

multimedijalni sadržaj sačuvan u vašem uređaju. Takvi uređaji moraju biti DLNA

Certified™ od strane Digital Living Network Alliance i moraju biti povezani na istu Wi-Fi®

mrežu da bi se sadržaj mogao podijeliti. Na vašem uređaju također možete prikazivati ili

reproducirati sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.
Nakon što postavite dijeljenje sadržaja između uređaja, možete, na primjer, iz uređaja

slušati muzičke datoteke pohranjene na vašem kućnom računaru ili na TV-u s velikim

ekranom prikazivati fotografije snimljene kamerom uređaja.

Reproduciranje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada reproducirate datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju, taj

drugi uređaj djeluje kao server. Drugim riječima, on dijeli sadržaj putem mreže. Uređaj

server mora imati omogućenu funkciju dijeljenja i dati pristupnu dozvolu vašem uređaju.

Također mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao i vaš uređaj.

96

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za reproduciranje dijeljene numere na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

3

Udesno povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Walkman®, zatim kucnite

na

Uređaji.

4

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite numeru koju želite reproducirati.

Numera se automatski počinje reproducirati.

Za reproduciranje dijeljenog videa na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na

Filmovi.

3

Udesno povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Filmovi, zatim kucnite na

Uređaji.

4

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite video koji želite reproducirati.

Za prikazivanje dijeljene fotografije na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na

Album.

3

Udesno povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album, zatim kucnite na

Uređaji.

4

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite fotografiju koju ćete prikazati.

Reproduciranje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Prije nego što budete u mogućnosti da prikazujete ili reproducirate multimedijalne

datoteke iz vašeg uređaja na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate postaviti

funkciju dijeljenja datoteka na vašem uređaju. Uređaji s kojima dijelite sadržaj nazivaju se

klijentski uređaji. Na primjer, TV, računar ili tablet mogu djelovati kao klijentski uređaji. Vaš

uređaj radi kao medijski server kada sadržaj čini dostupnim drugim klijentskim uređajima.

Kada postavite funkciju dijeljenja datotaka na uređaju, također morate dati pristupnu

dozvolu klijentskim uređajima. Nakon što to uradite, takvi uređaji se pojavljuju kao

registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju na pristupnu dozvolu izlistani su kao uređaji na

čekanju.

Za postavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj na Wi-Fi® mrežu.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

3

Kucnite na , a zatim kucnite na

Medijski server.

4

Da biste uključili funkciju

Podijeli medije, povucite klizač. Na statusnoj traci će se

pojaviti . Uređaj sada može funkcionirati kao medijski server.

5

Povežite računar ili druge uređaje na istu Wi-Fi® mrežu na kojoj je i uređaj.

6

Na statusnoj traci uređaja će se pojaviti obavještenje. Otvorite obavještenje i

postavite pristupne dozvole za svaki uređaj.

Upute za postavljanje dijeljenja datoteka pomoću DLNA™ razlikuju se zavisno od klijentskog

uređaja. Pogledajte korisnički vodič klijentskog uređaja za više informacija. Ukoliko se uređaj

ne može povezati sa klijentom na mreži, provjerite da li radi vaša Wi-Fi® mreža.

Meniju

Medijski server možete pristupiti i putem opcija Postavke > Xperia™ povezivost >

Medijski server. Ako zatvorite prikaz Medijski server, funkcija dijeljenja datoteka nastavlja raditi

u pozadini.

Zaustavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Medijski server.

3

Povucite klizač pored stavke

Podijeli medije ulijevo.

97

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje dozvola za pristup za uređaj na čekanju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa

Uređaji na čekanju liste.

4

Odaberite nivo dozvole pristupa.

Promjena naziva registriranog uređaja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa

Registrirani uređaji liste, zatim odaberite Promijeniti ime.

4

Unesite novi naziv uređaja.

Promjena nivoa pristupa registriranog uređaja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa

Registrirani uređaji liste.

4

Kucnite

Promijeniti nivo pristupa i odaberite opciju.

Pomoć s dijeljenjem sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Xperia™ povezivost > Medijski server.

3

Kucnite .

Reproduciranje datoteka na uređaju Digital Media Renderer

Koristeći DLNA™ tehnologiju, možete gurnuti multimedijalni sadržaj sačuvan na vašem

uređaju na drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Drugi uređaj mora biti u

mogućnosti da funkcionira kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj i proizvodi ili

reproducira sadržaj primljen sa uređaja. TV sa DLNA svojstvima ili PC s operativnim

sistemom Windows® 7 ili novijom verzijom primjeri su DMR uređaja.

Postavke za omogućavanje Digital Media Renderera mogu se razlikovati ovisno o uređaju. Za

više informacija pogledajte korisnički vodič za DMR uređaj.

Sadržaj zaštićen sa Upravljanjem digitalnih prava (DRM) ne može se reproducirati na Digital

Media Renderer uređaju pomoću DLNA™ tehnologije.

Za prikazivanje fotografija ili video zapisa sa vašeg uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li on povezan na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na

Album.

4

Pretražite i otvorite fotografije i video zapise koje želite prikazati.

5

Kucnite na ekran kako biste prikazali alatnu traku, a zatim kucnite na i
odaberite DMR uređaj s kojim želite dijeliti sadržaj. Odabrani sadržaj se počinje

reproducirati hronološkim redoslijedom na uređaju kog odaberete.

6

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, kucnite na i odaberite

Prekini vezu.

Reproduciranje datoteke prestaje na DMR uređaju, ali se ona nastavlja

reproducirati na vašem uređaju.

Također možete podijeliti video zapis iz aplikacije Filmovi na vašem uređaju, tako što ćete
kucnuti na video i zatim na

.

98

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za reproduciranje muzičke numere s vašeg uređaja na drugom DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li on povezan na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

3

Odaberite muzičku kategoriju i pretražite numeru koju želite podijeliti, a zatim

kucnite na numeru.

4

Kucnite na i odaberite DMR uređaj s kojim želite podijeliti sadržaj. Numera će
se reproducirati automatski na uređaju koji odaberete.

5

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, kucnite na i odaberite svoj uređaj.

Reproduciranje numere prestaje na DMR uređaju, ali se ona nastavlja reproducirati

na vašem uređaju.